Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

I Danmark er Pinsedag en helligdag, hvilket betyder, at de fleste offentlige kontorer er lukket.
Helligdagen fejrer dagen efter pinse, og datoen ændres hvert år, da det afhænger af datoen for påsken.
Mange mennesker anser Pinsedag for at være den anden dag i pinsen eller anden pinsedag.
Hellidagen er kendt som pinsesøndag og det er omkring 7 uger eller 50 dage efter påskesøndag.
Datoen for påsken ændres hvert år, da det bestemmes af datoen for marts jævndøgn, som bestemmes via kirkelig tilnærmelse.
Datoerne hvorpå påske, Pinsesøndag og Pinsemandag bliver holdt er anderledes i den vestlige og østlige kristendom, da de romersk-katolske og østlige ortodokse kirker hver har deres egen metode for at bestemme hvornår de burde ske i kalenderen.
Kristne mener, at pinsen er den dag, Gud hældte den hellige ånd på dem der troede på Jesus i det nye testamentes dage.
Dette står i Apostlenes i Bibelen.
Pinse anses også af mange for at være fødselsdatoen for den kristne kirke.
Selv om det er uklart, hvornår de kristne begyndte at fejre pinsen, menes det, at de allerede fejrede det så tidligt som i det første århundrede.
Pinsemandag bliver mest fejret i de romersk-katolske og østlige ortodokse kirker.
De europæiske nationer, der tidligere anså denne dag som en helligdag, synes en for en at erstatte højtiden med andre ikke-religiøse helligdage.
Men i Danmark er det stadig en helligdag.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Sunday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

I Danmark er Pinsedag en helligdag, hvilket betyder, at de fleste offentlige kontorer er lukket.
Helligdagen fejrer dagen efter pinse, og datoen ændres hvert år, da det afhænger af datoen for påsken.
Mange mennesker anser Pinsedag for at være den anden dag i pinsen eller anden pinsedag.
Mange mennesker anser Pinsedag for at være den anden dag i pinsen eller anden pinsedag.
Datoen for påsken ændres hvert år, da det bestemmes af datoen for marts jævndøgn, som bestemmes via kirkelig tilnærmelse.
Datoerne hvorpå påske, Pinsesøndag og Pinsemandag bliver holdt er anderledes i den vestlige og østlige kristendom, da de romersk-katolske og østlige ortodokse kirker hver har deres egen metode for at bestemme hvornår de burde ske i kalenderen.
Kristne mener, at pinsen er den dag, Gud hældte den hellige ånd på dem der troede på Jesus i det nye testamentes dage.
Dette står i Apostlenes i Bibelen.
Pinse anses også af mange for at være fødselsdatoen for den kristne kirke.
Selv om det er uklart, hvornår de kristne begyndte at fejre pinsen, menes det, at de allerede fejrede det så tidligt som i det første århundrede.
Pinsemandag bliver mest fejret i de romersk-katolske og østlige ortodokse kirker.
De europæiske nationer, der tidligere anså denne dag som en helligdag, synes en for en at erstatte højtiden med andre ikke-religiøse helligdage.
Men i Danmark er det stadig en helligdag.