Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Margrete Valdemarsdatter blev født 1353 som det yngste barn til Valdemar IV, deraf sit navn.
Som 6-årige blev hun trolovet til Haakon VI af Norge, som et led i faderens politiske magtspil til at få Danmark gensamlet.
Dette blev imidlertidigt sat på hold da Valdemar ved egen magt tog Skåne tilbage og fortsatte mod øst.
Hun ender dog med at blive gift med Haakon, da hun var 10 år gammel, han var 22.Haakon var sammen med sin fader konge over Sverige og Norge indtil 1363, hvor de blev afsat fra den svenske trone, efter utilfredshed hos stormændene.
Margrete føder en søn, Oluf, i 1370, og da Valdemar Atterdag dør 1376 uden arving, bliver Oluf valgt som konge af Danmark, med Margrete som sin formynder.
Senere i 1380 dør Haakon og Oluf bliver udråbt konge over Norge, hermed er Margrete blevet regent over Danmark og Norge.
Hvilket kommer til at ende med at Norge tilhører den Danske krone de næste 400 år frem til 1814, hvor Norge igen søgte sin frihed som stat.
Hun fortsatte sit fars arbejde med hård hånd og fik endelig Skåne officielt tilbage, hun skabte også fred mod grænsen til Tyskland.
I 1387 dør Oluf II af Danmark, Olav IV af Norge, begge lande stod nu igen uden arving og vælger at udråbe Margrete som regent.
I 1388 efter store uroligheder i Sverige bliver den svenske konge Albrecht, Margretes nevø, afsat og valget faldt igen på Margrete som regent.
Under sig havde Margrete nu alle de skandinaviske lande med store dele af Finland der hørte under Sverige.
Uden arvinger vælger Margrete at adoptere sin storesøsters børnebørn, Katarina og Bugislaw af Pommern, som havde familiære bånd til alle tre troner.
Bugislaw bliver konge over Norge i 1389 under navnet Erik og i 1397 den første konge i Kalmarunionen.
Kalmarunionen var Margretes største bedrift.
Denne samlede Danmark, Norge og Sverige med dertilhørende områder under en krone dog bibeholdende egne love.
Som var til stor utilfredshed hos Margrete der ønskede at skabe et forenet Skandinavisk rige.
Hun formåede dog at tage stor magt fra stormændene og rigsrådet.
Hun indførte en ny mønt og kronen manglede ikke penge under hendes regering.
Erik var konge men Margrete beholdte sin magt over unionen frem til sin død i 1412.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Margrete Valdemarsdatter blev født 1353 som det yngste barn til Valdemar IV, deraf sit navn.
Som 6-årige blev hun trolovet til Haakon VI af Norge, som et led i faderens politiske magtspil til at få Danmark gensamlet.
Dette blev imidlertidigt sat på hold da Valdemar ved egen magt tog Skåne tilbage og fortsatte mod øst.
Hun ender dog med at blive gift med Haakon, da hun var 10 år gammel, han var 22.
Haakon var sammen med sin fader konge over Sverige og Norge indtil 1363, hvor de blev afsat fra den svenske trone, efter utilfredshed hos stormændene.
Margrete føder en søn, Oluf, i 1370, og da Valdemar Atterdag dør 1376 uden arving, bliver Oluf valgt som konge af Danmark, med Margrete som sin formynder.
Senere i 1380 dør Haakon og Oluf bliver udråbt konge over Norge, hermed er Margrete blevet regent over Danmark og Norge.
Hvilket kommer til at ende med at Norge tilhører den Danske krone de næste 400 år frem til 1814, hvor Norge igen søgte sin frihed som stat.
Hun fortsatte sit fars arbejde med hård hånd og fik endelig Skåne officielt tilbage, hun skabte også fred mod grænsen til Tyskland.
I 1387 dør Oluf II af Danmark, Olav IV af Norge, begge lande stod nu igen uden arving og vælger at udråbe Margrete som regent.
I 1388 efter store uroligheder i Sverige bliver den svenske konge Albrecht, Margretes nevø, afsat og valget faldt igen på Margrete som regent.
Under sig havde Margrete nu alle de skandinaviske lande med store dele af Finland der hørte under Sverige.
Uden arvinger vælger Margrete at adoptere sin storesøsters børnebørn, Katarina og Bugislaw af Pommern, som havde familiære bånd til alle tre troner.
Bugislaw bliver konge over Norge i 1389 under navnet Erik og i 1397 den første konge i Kalmarunionen.
Kalmarunionen var Margretes største bedrift.
Denne samlede Danmark, Norge og Sverige med dertilhørende områder under en krone dog bibeholdende egne love.
Som var til stor utilfredshed hos Margrete der ønskede at skabe et forenet Skandinavisk rige.
Hun formåede dog at tage stor magt fra stormændene og rigsrådet.
Hun indførte en ny mønt og kronen manglede ikke penge under hendes regering.
Erik var konge men Margrete beholdte sin magt over unionen frem til sin død i 1412.