Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej alle sammen, jeg hedder Louise.
Så er det på den igen! 7 uger efter påske er det pinse og dermed endnu en gang tid til at tage de løse bukser på, så der kan spises og drikkes lidt mere end normalt.
Selv om det er oplagt at fejre kirkeårets tredje store fest, kan selve historien forbundet med pinsen dog nemt overses i nutidens moderne samfund.
I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer pinse.
Ved du, hvorfor man i gamle dage gik uden for pinsemorgen og fejede ind mod husets dør?
Vi viser dig svaret i slutningen af denne video.
Det er tradition at se pinsesolen danse pinsemorgen, men udtrykkets betydning har ændret sig lidt gennem tiden.
Ifølge overtro kunne man se pinsesolen danse i glæde over, at foråret og lyset var kommet tilbage.
I dag hentyder udtrykket nok mere til fest og alkoholindtag end klimaændringer, fordi man enten skal være tidligt oppe eller gå sent i seng, hvis man vil se pinsesolen danse pinsemorgen. Og har man festet natten lang, vil den sandsynligvis danse.
En anden tradition er pinsefrokost.
Menuen minder om den til julefrokost og påskefrokost, og egentlig er den også den samme.
Man starter med fisk, går videre til smørrebrød og forskellige lune retter og slutter af med ostebord. Dog smager de lune retter ofte mere af forår og er lettere end jule- og påskeretterne, men det kan alligevel være svært at se nogen forskel.
Nogle bryggerier lancerer også en passende pinsebryg, som mange sætter på bordet til pinsefrokosten.
Som et alternativ eller supplement til pinsefrokost bliver der afholdt mange pinsefester rundt omkring i hele landet både i og op til pinsen.
Pinsefest foregår normalt som enten byfest eller som et arrangement, der afholdes i forskellige institutioner som for eksempel børnehaver.
Traditioner og programmet for pinsefesten kan variere fra sted til sted, men til byfest kan man ofte se en masse boder med både spiselige og ikke-spiselige produkter. Derudover kan der også være indslag med musik og sport og til sidst fællesspisning.
Pinsen er en af de højtider, som det kan være svært at huske, hvorfor vi egentlig fejrer.
Forståeligt nok når man tænker på, det er noget så uhåndgribeligt som Helligåndens nedstigen til Jesu apostle og kirkens grundlæggelse.
Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz.
Ved du, hvorfor man i gamle dage gik uden for pinsemorgen og fejede ind mod husets dør?
Det gjorde man, fordi man efter sigende ville samle lykke til huset resten af det givne år. I dag er det nok de færreste, som holder traditionen i live ved at stå op og feje pinsemorgen.
Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant?
Skal du se pinsesolen danse næste pinsemorgen?
Skriv en kommentar til os på DanishClass101.com Så ses vi i næste lektion!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Are you going to watch the Whit sun dance on the next Pentecost morning?