Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej alle sammen, jeg hedder Louise.
Har du interesse for politik, er Danmarks tætteste svar på en nationaldag garanteret noget for dig; nemlig grundlovsdag.
Siden den første grundlov blev indført, har man fået ny grundlov to gange. Alle tre dateres 5. juni, hvilket med god grund så stadig er datoen for grundlovsdag i dag.
I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer grundlovsdag.
Ved du, hvilket år den første danske grundlov blev indført 5. juni?
Vi viser dig svaret i slutningen af denne video.
Grundlovsdag fejres hovedsageligt med politiske taler ved grundlovsarrangementer rundt omkring i landet.
De forskellige partiledere og andre ledende politikere har dermed mulighed for at aflevere deres budskaber og diskutere aktuelle politiske problemstillinger yderligere denne dag.
På grund af årstiden afholdes grundlovsarrangementer ofte uden for på store græsarealer, så der er plads til både en talerstol og tilskuere, som møder op for at høre talerne. Disse omtales også som grundlovs- eller friluftsmøder.
Da grundlovsdag både er en national mærkedag og ses som en fejring af demokratiet, udvikler mange grundlovsarrangementer sig også til grundlovsfester efter talerne.
I gamle dage blev der endda afholdt bal, så ikke kun de politisk interesserede kunne deltage, men derimod alle.
I dag er det efterfølgende bal blevet indskrænket til øl, vand, kaffe og kage og andre snacks, men folkefeststemningen kan stadig tydeligt mærkes.
Selv om grundlovsdag ikke længere er en lovbestemt halv fridag, er der stadig en del arbejdspladser, som alligevel vælger at holde lukket og give deres ansatte den halve fridag.
Man skulle måske tro, det var for at gøre det muligt for interesserede medarbejder at deltage i grundlovsmøderne rundt omkring, men det er langt fra alle, som er lige engagerede i den politiske dagsorden. Så i stedet nyder de bare at få tidligt fri, så de kan nå at komme ud i sommervejret og mærke lidt til følelsen af fællesskab.
I nogle få by- eller øsamfund pynter man biler, cykler og andre køretøjer med dannebrogsflag i anledning af grundlovsdag.
Men det er mere undtagelsen end reglen at fejre dagen på denne måde.
Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz.
Ved du, hvilket år den første danske grundlov blev indført 5. juni?
Den første danske grundlov blev indført i 1849. Derefter blev en ny grundlov indført i 1915 og så igen i 1953.
Ved grundloven i 1915 fik kvinder valgret. Og grundloven, som blev indført i 1953, er den gældende grundlov i dag.
Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant?
Hvis tale vil du helst høre grundlovsdag?
Skriv en kommentar til os på DanishClass101.com Så ses vi i næste lektion!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Whose speech would you rather hear on Constitution Day?

DanishClass101.com Verified
Monday at 07:25 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Sebastienne.


Det lyder som et spændende forslag. Tak for din kommentar.


Linda

Team DanishClass101.com

Sebastien Porsenna
Friday at 06:20 PM
Your comment is awaiting moderation.

Jeg vil gerne høre en Amerikansk historiker tale om grundlovsdag.😄