Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Kronborg Slot befinder sig i den danske by Helsingør på den nordøstligeste spids af Sjælland, Øresunds-strædets smalleste punkt.
Slottet daterer tilbage til 1420'erne, da kong Eric VII byggede det til at være en vigtig styrkeposition for Danmark.
I sin tid blev slottet kaldt Krogen og dannede par med en anden fæstning kaldet Kernen på den modsatte side af strædet.
Sammen holdt de to fæstninger kontrol over indgangen til Østersøen.
Mellem 1574 og 1585 besluttede kong Frederik II at omdanne den middelalderlige fæstning til det storslåede slot, som det er i dag.
Han gav det navnet Kronborg.
Meget af slottet blev ødelagt af en brand i 1629, kong Christian IV beordrede at det skulle genopbygges, bibeholdt i renæssancestilen som hans fader's arkitekter havde gjort da de genombyggede slottet årtier forinden.
Slottet består til denne dag stadig af nogle af de oprindelige dele af Krogen, bygget af Eric VII.
Den ældste del af strukturen er de to laveste etager i nordfløjen i den østlige ende.
Disse etager var faktisk en del af fæstningen, Krogen.
I dag er det nemt at se hvor det oprindelige middelalderlige murværk er, da dette når langt ind i hvad der nu er den tredje del af slottets historie.
I slotsområdet er der også et murstenskapel, som stammer tilbage fra den oprindelige middelalder konstruktion.
Oprindeligt var bygningen et hus, men senere da fæstningen blev forvandlet til et slot, blev det omdannet til et kongeligt kapel.
UNESCO tilføjede Kronborg Slot til sin liste over World Heritage Sites, Verdensarvsområder, i 2000.

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Kronborg Slot befinder sig i den danske by Helsingør på den nordøstligeste spids af Sjælland, Øresunds-strædets smalleste punkt.
Slottet daterer tilbage til 1420'erne, da kong Eric VII byggede det til at være en vigtig styrkeposition for Danmark.
I sin tid blev slottet kaldt Krogen og dannede par med en anden fæstning kaldet Kernen på den modsatte side af strædet.
Sammen holdt de to fæstninger kontrol over indgangen til Østersøen.
Mellem 1574 og 1585 besluttede kong Frederik II at omdanne den middelalderlige fæstning til det storslåede slot, som det er i dag.
Han gav det navnet Kronborg.
Meget af slottet blev ødelagt af en brand i 1629, kong Christian IV beordrede at det skulle genopbygges, bibeholdt i renæssancestilen som hans fader's arkitekter havde gjort da de genombyggede slottet årtier forinden.
Slottet består til denne dag stadig af nogle af de oprindelige dele af Krogen, bygget af Eric VII.
Den ældste del af strukturen er de to laveste etager i nordfløjen i den østlige ende.
Disse etager var faktisk en del af fæstningen, Krogen.
I dag er det nemt at se hvor det oprindelige middelalderlige murværk er, da dette når langt ind i hvad der nu er den tredje del af slottets historie.
I slotsområdet er der også et murstenskapel, som stammer tilbage fra den oprindelige middelader konstruktion.
Oprindeligt var bygningen et hus, men senere da fæstningen blev forvandlet til et slot, blev det omdannet til et kongeligt kapel.
UNESCO tilføjede Kronborg Slot til sin liste over World Heritage Sites, Verdensarvsområder, i 2000.

Team DanishClass101.com
Thursday at 05:23 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Tomislav Neric


Tak for din kommentar. (Thank you for your comment.)


Du kan både sige "ende" og "del" i den første sætning, du refererer til.

(You can say both "ende" and "del" in the first sentence you are referring to.)


Men tak fordi du gjorde os opmærksom på tastefejlen i den anden sætning. (But thank you for making us aware of the typo in the other sentence.)


Vi får det rettet snarest muligt. (We will have it fixed as soon as possible.)


Sig til, hvis du har nogle spørgsmål. (If you have any questions, please let us know.)


Mange tak!


Amalie

Team DanishClass101.com

Tomislav Neric
Friday at 06:16 PM
Your comment is awaiting moderation.

Der er en fejl i denne sætning:

"Den ældste del af strukturen er de to laveste etager i nordfløjen i den østlige ende."


ende => del


Der er en anden fejl i denne sætning:

"I slotsområdet er der også et murstenskapel, som stammer tilbage fra den oprindelige middelader konstruktion."


middelader => middelalder