Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Anden Juledag er dagen efter jul, så den falder den 26. december hvert år.
I Danmark er dagen kendt som den anden dag i julen derfor hedder den Anden Juledag.
Det er en lovbestemt helligdag i Danmark, så de fleste butikker og alle offentlige kontorer er lukket.
Anden Juledag falder også på samme dag som St. Stefans dag.
Stefans dag, fejrer livet og døden af St. Stefan. Han var den stalddreng i Kong Herodes stald der først så stjernen og meddelte det til Kongen.
Stefan, var den første kristne martyr i historien. Man mener dog at man skabte denne helligdag for at bibeholde den hedenske hestedag i fejring af den nordiske gud Frej.
Anden Juledag er en ferie med sine rødder i Storbritannien, så i Danmark anses det dybest set bare for den anden dag i julen.
Det fejres som en forlængelse af julehelligdagene, så festlighederne fortsætter fra de foregående dage.
Familier og nære venner spiser normalt julefrokost sammen begge dage, regionale retter og smørrebrød og rester fra julemiddagen spiller en stor rolle.
Almindelige regionale retter der serveres til en julefrokost på Anden Juledag i Danmark omfatter hvidkål eller grønkål, som kan serveres på en række forskellige måder.
Svinekød serveres også i forskellige former i traditionelle retter.
Der er også masser af øl, da mange danske bryggerier producerer særlige typer af øl, der kun brygges i juletiden. Hvidtøl eller julebryg.Anden Juledag er dagen efter jul, så den falder den 26. december hvert år.
I Danmark er dagen kendt som den anden dag i julen derfor hedder den Anden Juledag.
Det er en lovbestemt helligdag i Danmark, så de fleste butikker og alle offentlige kontorer er lukket.
Anden Juledag falder også på samme dag som St. Stefans dag.
Stefans dag, fejrer livet og døden af St. Stefan. Han var den stalddreng i Kong Herodes stald der først så stjernen og meddelte det til Kongen.
Stefan, var den første kristne martyr i historien. Man mener dog at man skabte denne helligdag for at bibeholde den hedenske hestedag i fejring af den nordiske gud Frej.
Anden Juledag er en ferie med sine rødder i Storbritannien, så i Danmark anses det dybest set bare for den anden dag i julen.
Det fejres som en forlængelse af julehelligdagene, så festlighederne fortsætter fra de foregående dage.
Familier og nære venner spiser normalt julefrokost sammen begge dage, regionale retter og smørrebrød og rester fra julemiddagen spiller en stor rolle.
Almindelige regionale retter der serveres til en julefrokost på Anden Juledag i Danmark omfatter hvidkål eller grønkål, som kan serveres på en række forskellige måder.
Svinekød serveres også i forskellige former i traditionelle retter.
Der er også masser af øl, da mange danske bryggerier producerer særlige typer af øl, der kun brygges i juletiden. Hvidtøl eller julebryg.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Sunday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Anden Juledag er dagen efter jul, så den falder den 26. december hvert år.
I Danmark er dagen kendt som den anden dag i julen derfor hedder den Anden Juledag.
Det er en lovbestemt helligdag i Danmark, så de fleste butikker og alle offentlige kontorer er lukket.
Anden Juledag falder også på samme dag som St. Stefans dag.
Stefans dag, fejrer livet og døden af St. Stefan. Han var den stalddreng i Kong Herodes stald der først så stjernen og meddelte det til Kongen.
Anden Juledag er en ferie med sine rødder i Storbritannien, så i Danmark anses det dybest set bare for den anden dag i julen.
Det fejres som en forlængelse af julehelligdagene, så festlighederne fortsætter fra de foregående dage.
Familier og nære venner spiser normalt julefrokost sammen begge dage, regionale retter og smørrebrød og rester fra julemiddagen spiller en stor rolle.
Almindelige regionale retter der serveres til en julefrokost på Anden Juledag i Danmark omfatter hvidkål eller grønkål, som kan serveres på en række forskellige måder.
Svinekød serveres også i forskellige former i traditionelle retter.
Der er også masser af øl, da mange danske bryggerier producerer særlige typer af øl, der kun brygges i juletiden. Hvidtøl eller julebryg.