Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan blev født i 1857 og fik megen anerkendelse for hans værker, der skildrer det virkelige liv i Danmark.
Han er anset af mange for at være den mest indflydelsesrige og originale medlem af bevægelsen inden for det moderne gennembrud.
Pontoppidan kom fra en familie af forfattere og præster.
Han begyndte ingeniøruddannelsen, men opgav det til fordel for at blive folkeskolelærer.
Eventuelt begyndte han at skrive på fuld tid som freelance journalist med sin første udgivelse i 1881.
Hans tidligste værker viser hans oprørske sociale kritiske synspunkter, især på den konservative privilegerede baggrund af hans familie.
Han var tæt med mange proletarer og bønder, og hans skrifter skildrer præcist deres livsstil.
Det kan være at han var den første progressive forfatter i Danmark, der brød fra den idealiserede skildring af landbrug.
Han fordømte sine konservative rødder og hånede, hvad han betragtede som den danske manglende uvilje.
Pontoppidan er bedst kendt for tre af sine værker, som han skrev ned mellem 1890 og 1920.
De omfatter Det Lovede Land, som blev skrevet i to bind og beskriver en fantast, der drømmer om at blive en prædikant, men blev sindssyg efter at have bedraget sig selv.
Det næste værk er Heldige Per, en delvist selvbiografisk beretning om en mand, der brød væk fra hans religiøse familie for at blive en ingeniør, kun for at ende med at opgive karrieren og lide af ensomhed.
Og til sidst De Dødes Rige, som skildrer Danmark hvordan det var efter at demokratiet havde vundet i 1901.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan blev født i 1857 og fik megen anerkendelse for hans værker, der skildrer det virkelige liv i Danmark.
Han er anset af mange for at være den mest indflydelsesrige og originale medlem af bevægelsen inden for det moderne gennembrud.
Pontoppidan kom fra en familie af forfattere og præster.
Han begyndte ingeniøruddannelsen, men opgav det til fordel for at blive folkeskolelærer.
Eventuelt begyndte han at skrive på fuld tid som freelance journalist med sin første udgivelse i 1881.
Hans tidligste værker viser hans oprørske sociale kritiske synspunkter, især på den konservative privilegerede baggrund af hans familie.
Han var tæt med mange proletarer og bønder, og hans skrifter skildrer præcist deres livsstil.
Det kan være at han var den første progressive forfatter i Danmark, der brød fra den idealiserede skildring af landbrug.
Han fordømte sine konservative rødder og hånede, hvad han betragtede som den danske manglende uvilje.
Pontoppidan er bedst kendt for tre af sine værker, som han skrev ned mellem 1890 og 1920.
De omfatter Det Lovede Land, som blev skrevet i to bind og beskriver en fantast, der drømmer om at blive en prædikant, men blev sindssyg efter at have bedraget sig selv.
Det næste værk er Heldige Per, en delvist selvbiografisk beretning om en mand, der brød væk fra hans religiøse familie for at blive en ingeniør, kun for at ende med at opgive karrieren og lide af ensomhed.
Og til sidst De Dødes Rige, som skildrer Danmark hvordan det var efter at demokratiet havde vundet i 1901.