Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Danish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinde og en læge taler sammen.
Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nød til at tage hver dag?
Okay, jeg vil give dig tre slags medicin. Venligst tag dem efter aftensmaden hver dag.
OK.
Du skal tage to af de runde piller, en kapsel og en dosis af den pulverformede medicin af gangen.
Okay.
Jeg giver dig nok til tre dage. Venligst kom igen hvis du ikke har fået det bedre efter tre dage.
Ja. Tusind tak.
God bedring.
Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nød til at tage hver dag?
En kvinde og en læge taler sammen.
Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nød til at tage hver dag?
Okay, jeg vil give dig tre slags medicin. Venligst tag dem efter aftensmaden hver dag.
OK.
Du skal tage to af de runde piller, en kapsel og en dosis af den pulverformede medicin af gangen.
Okay.
Jeg giver dig nok til tre dage. Venligst kom igen hvis du ikke har fået det bedre efter tre dage.
Ja. Tusind tak.
God bedring.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

DanishClass101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?