Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Danish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
En mand taler over telefonen med sin tandlæge.
Hvornår skal han til tandlægen?
Jeg er ked af det, men vil du være venlig at aflyse min tid i dag?
Ja da. Vil du gerne ændre den til anden dag?
Ja, hvad med nu på lørdag? Jeg foretrækker om morgenen.
Jeg er bange for, at denne lørdag er fuldt booket. Dog kan vi sætte dig på til næste lørdag.
Det er en smule for langt fra i dag. Hvad med sen eftermiddag på torsdag?
Ja, vi har ledige tider klokken 17 og klokken 18.
Javel. Så klokken 18, tak.
Okay, ingen problem.
Hvornår skal han til tandlægen?
En mand taler over telefonen med sin tandlæge.
Hvornår skal han til tandlægen?
Jeg er ked af det, men vil du være venlig at aflyse min tid i dag?
Ja da. Vil du gerne ændre den til anden dag?
Ja, hvad med nu på lørdag? Jeg foretrækker om morgenen.
Jeg er bange for, at denne lørdag er fuldt booket. Dog kan vi sætte dig på til næste lørdag.
Det er en smule for langt fra i dag. Hvad med sen eftermiddag på torsdag?
Ja, vi har ledige tider klokken 17 og klokken 18.
Javel. Så klokken 18, tak.
Okay, ingen problem.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

DanishClass101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?