Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Danish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort.
Hvilket design besluttet de sig for?
Vi har fået nogle nye design muligheder til visitkortet. Hvilken syntes du er best?
Lad mig se.... Jeg syntes firmanavnet burde være større.
Ok, en af dem her så.
Ja. Jeg kan lide dem fordi firmanavnet er stort og i toppen.
En af dem har plads til et billede. Hvad syntes du?
Hmm, jeg syntes det gør teksten en smule for lille.
Jaa. Teksten kan være en smule svær at læse med billedet.
Okay, så lad os tage den anden.
Hvilket design besluttet de sig for?
En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort.
Hvilket design besluttet de sig for?
Vi har fået nogle nye design muligheder til visitkortet. Hvilken syntes du er best?
Lad mig se.... Jeg syntes firmanavnet burde være større.
Ok, en af dem her så.
Ja. Jeg kan lide dem fordi firmanavnet er stort og i toppen.
En af dem har plads til et billede. Hvad syntes du?
Hmm, jeg syntes det gør teksten en smule for lille.
Jaa. Teksten kan være en smule svær at læse med billedet.
Okay, så lad os tage den anden.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

DanishClass101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

DanishClass101.comVerified
Monday at 5:05 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Ioana. .


Tak for spørgsmålet. Bestemme er når man der den der tager beslutninger, den der har magten til at tage beslutningen. F.eks. så bestemmer en chef hvad der skal ske i et firma og en klasselærer bestemmer i klassen. Men beslutter handler om at tage en beslutning. Så f.eks. kan man til et møde i et firma tage en beslutning om man skal fortsætte med at betale til kaffekassen. 😄 I klassen er det som sagt læreren der bestemmer men hun kan bede klassen om at tage en beslutning, også skal klassen måske lave en afstemning for at beslutte for og imod. Men hvis klassen ikke er enig, så er det læreren som bestemmer hvad der så skal ske.


Håber det har udredet forskellen. 😜


Linda

Team DanishClasses101.com

ioana
Thursday at 5:34 am
Your comment is awaiting moderation.

hvad er forskellen mellem beslutte og bestemme?

jeg vil gerne have en forklaring på dansk, hvis mulig.

på forhånd tak!