Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

DanishClass101.com Verified
Monday at 05:05 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Ioana. .


Tak for spørgsmålet. Bestemme er når man der den der tager beslutninger, den der har magten til at tage beslutningen. F.eks. så bestemmer en chef hvad der skal ske i et firma og en klasselærer bestemmer i klassen. Men beslutter handler om at tage en beslutning. Så f.eks. kan man til et møde i et firma tage en beslutning om man skal fortsætte med at betale til kaffekassen. 😄 I klassen er det som sagt læreren der bestemmer men hun kan bede klassen om at tage en beslutning, også skal klassen måske lave en afstemning for at beslutte for og imod. Men hvis klassen ikke er enig, så er det læreren som bestemmer hvad der så skal ske.


Håber det har udredet forskellen. 😜


Linda

Team DanishClasses101.com

ioana
Thursday at 05:34 AM
Your comment is awaiting moderation.

hvad er forskellen mellem beslutte og bestemme?

jeg vil gerne have en forklaring på dansk, hvis mulig.

på forhånd tak!