Start Learning Danish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Position / Direction
31 words
Word Image
Position / Direction
31 words
top
common
(n)
top
bagside
common
(n)
back
Læsserampen er på bagsiden af bygningen.
The loading dock is in the back of the building.
bund
common
(n)
bottom
midten
common
(n)
middle
forside
common
(n)
front
forsiden af bilen
front of the car
alle sider
(p)
all sides
udenfor
(p)
outside
uden for huset
outside a house
overfor
(p)
opposite
mod
(p)
toward
ved siden af
(p)
beside
med front mod
(p)
facing
hjørne
neutral
(n)
corner
Drej til venstre ved det hjørne.
At that corner, turn left.
langt
(a)
far
Stationen er langt herfra.
The station is far from here.
fjern
(a)
distant
indenfor
(p)
inside
over
(p)
above
ved
(p)
by
op
(a)
up
under
(p)
under
vest
common
(n)
west
Solen stiger i øst og går ned i vest.
The sun rises in the east and sets in the west.
syd
common
(n)
south
pege mod syd
point south
nord
common
(n)
north
kampas peger nord
compass points north
øst
common
(n)
east
Solen stiger i øst og går ned i vest.
The sun rises in the east and sets in the west.
tæt
(a)
close
ovenpå
(p)
on top
0 Comments
Top