Start Learning Danish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
14 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
14 words
Lær ord gennem sætninger.
(s)
Learn words through phrases.
Tænk på det sprog, du vil lære.
(s)
Think in the language you want to learn.
Brug tilgængelige læringsapplikationer.
(s)
Use available learning applications.
Udvid dit ordforråd ved at læse.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Snak med dig selv.
(s)
Talk to yourself.
Lyt til optagelser og gentag.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Forbered dig på daglige rutinesituationer.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Prøv at øve din tale med en modersmålstalende.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Kend dit publikum.
(s)
Know your audience.
Bed om feedback, og reflekter over det.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Undgå at læse direkte, prøv at bruge et sammendrag.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Skyg sprog-CD'er, gentag så, hvad du har hørt.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Bliv ved med at øve dig jævnligt, ellers vil dit hårde arbejde være spildt.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Giv ikke op, og forbliv positiv!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top