Start Learning Danish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Must-know Math Words and Phrases

Must-know Math Words and Phrases

Must-know Matematikord og -udtryk
20 Words 3 Comments
math
matematik (n) common
math
matematisk problem
mathematics problem
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
number
tal (n) neut
number
Numrene 11 og 17 er begge primtal.
The numbers 11 and 17 are both prime numbers.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
odd
ulige (adj)
odd
Tallet 11 er et eksempel på et ulige tal.
The number 11 is an example of an odd number.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
even
lige (adj)
even
Tallet 8 er et eksempel på et lige tal.
The number 8 is an example of an even number.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
plus
plus (n) neut
plus
En plus en er to.
One plus one is two.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
minus
minus (n) neut
minus
Otte minus en er syv.
Eight minus one is seven.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
times
gange (conj)
times
Tre gange tre er ni.
Three times three is nine.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
divide
dividere (v)
divide
Ti divideret med to er fem.
Ten divided by two is five.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
equal
være lig med
equal
Fem plus fem er lig med ti.
Five plus five equals ten.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
point
decimalkomma (n) neut
point
et komma nul tre
one point zero three
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
percent
procent (n) common
percent
Halvtreds procent af tolv er seks.
Fifty percent of twelve is six.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
remainder
rest (n) common
remainder
Hvis du dividerer fjorten med tre, er kvotienten fire med resten to.
If you divide fourteen by three, the quotient is four with a remainder of two.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
formula
formel (n) common
formula
Kender du formlen for rumfanget af en kugle?
Do you know the formula for the volume of a sphere?
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
equation
ligning (n) common
equation
Eleven løste ligningen.
The student solved the equation.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
variable
variabel (n) common
variable
I matematiske problemer er variablerne som regel repræsenteret med bogstaverne x og y.
In math problems, the variables are usually represented by the letters "x" and "y."
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
solution
løsning (n) common
solution
Hvis vi forenkler ligningen, er løsningen indlysende.
If we simplify the equation, the solution is obvious.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
function
funktion (n) common
function
En funktion repræsenterer forholdet mellem to variabler.
A function represents the relationship between two variables.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
calculate
udregne (v)
calculate
Kan du udregne prisen på dagligvarerne?
Can you calculate the cost of the groceries?
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
fourth
fjerdedel (n) common
fourth
Når det omdannes til en brøkdel, bliver femoghalvfjerds procent til tre fjerdedele.
When converted into a fraction, seventy-five percent becomes three-fourths.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
half
halv (adj)
half
Opskriften krævede halvanden teskefuld sukker.
The recipe called for one and a half teaspoons of sugar.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

Monday at 3:33 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hi Listeners! Do you like math? What word would you add to this list? Let us know!

Monday at 8:55 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Tarek


Thank you for commenting.


Glad to hear you like math and found this list useful.


If you have any questions, please let us know.


Thank you!


Amalie

Team DanishClass101.com

Tarek
Sunday at 12:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Really thank you. I think it's very good idea to teaching os littel of math, i like math(: