Start Learning Danish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Religion
14 words
Word Image
Religion
14 words
religion
common
(n)
religion
diskutere religion
discuss religion
islamisme
common
(n)
Islam
islams hellige bog
Holy Book of Isalm
protestantisme
common
(n)
Protestantism
protestantreformation
Protestant reformation
katolicisme
common
(n)
Catholicism
romersk katolsk kirke
Roman Catholic Church
hinduisme
common
(n)
Hinduism
Indiens hinduisme
India's Hinduism
buddhisme
common
(n)
Buddhism
kinesisk buddhisme
Chinese Buddhism
tempel
neutral
(n)
temple
Jeg var på tour i templerne i Kyoto.
I toured the temples in Kyoto.
moske
common
(n)
mosque
I en moske beder muslimer hver dag.
At a mosque, muslims pray every day.
kirke
common
(n)
church
hvid kirke
white church
ceremoni
common
(n)
ceremony
Præsidenten talte til vores gradueringsceremoni.
The president spoke at our graduation ceremony.
statue
common
(n)
statue
Justitia
Statue of Justice
jødedom
common
(n)
Judaism
Judaisme har været praktiseret i over tretusind år.
Judaism has been practiced for over three thousand years.
festival
common
(n)
festival
Jeg tog til filmfestivalen.
I went to the film festival.
kristendom
(n)
Christianity
0 Comments
Top