Start Learning Danish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Det er ligegyldigt, hvor langsomt du går, så længe du ikke stopper.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Der er ingen genveje til et sted der er værd at nå til.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Vær den forandring, som du ønsker at se i verden.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Husk altid på, at din egen beslutning for at lykkes, er vigtigere end noget andet.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Du går glip af 100% af de skud du ikke tager.
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
Den største fare for de fleste af os, er ikke, at vi stræber for højt, og ikke opnår det, men at stræbe for lavt, og opnå det.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Det bedste tidspunkt for at plante et træ var for 20 år siden. Det næstbedste tidspunkt er nu.
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Du kan aldrig krydse oceanet uden at have modet til at tabe kysten af syne.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Hvad end menneskets sind forestiller sig og tror på så kan det opnås.
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Lykke er ikke noget der er færdiglavet. Den stammer fra dine egne handlinger.
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
0 Comments
Top