Start Learning Danish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Det er et smukt sprog!
(s)
It's a beautiful language!
Min familie kommer fra et sted, hvor sproget tales.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Jeg elsker kulturen og folket, som taler sproget.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Jeg elsker bare at lære sprog!
(s)
I just love learning languages!
Sproget er nyttigt for mit arbejde.
(s)
The language is useful for my job.
Jeg bor i et land, hvor sproget tales.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Jeg vil gerne åbne mit sind og blive mere international.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Jeg vil gerne forstå mine yndlingssange, -film og -fjernsynsudsendelser.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Jeg elsker at rejse!
(s)
I love traveling!
Det er en vigtig del af min religion.
(s)
It's an important part of my religion.
Det er en del af mine universitetsstudier.
(s)
It's part of my university studies.
Det er min hobby.
(s)
It's my hobby.
Jeg bor ved siden af et land, hvor sproget tales.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Jeg lærer sproget for at imponere nogen.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Jeg vil gerne kunne tale med min partners familie på deres sprog.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top