Dialogue - Danish

Hide

Vocabulary

Hide
fysisk physical
jordisk earthly
økumenisk ecumenical
trosretning denomination
forpligtelse obligation
drift operation
udvide extend
mindre minor
tradition custom
konfirmation confirmation

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

Did you Know?

 


Himmelfarts Oratoriet er et oratorium, komponeret af Johann Sebastian Bach, til ære for Kristi himmelfartsdag. Oratoriet blev komponeret i 1735, og udført for første gang den 19. maj 1735. Himmelfarts Oratoriet består af 11 bevægelser, opdelt i to dele. De første seks dele er udført før prædiken, mens delene 7-11 udføres efter prædiken. Det er skrevet til fire solister (sopran, alt, bass og tenor), ud over et kor, trompeter, pauker-trommer, fløjter, oboer, violiner, bratsch og bas. Det er indsamlet fra Bibelpassager fundet i Markus 16 og Lukas 24.

 

 


Ascension Oratorio is an oratorio composed by Johann Sebastian Bach in honor of Ascension Day. The oratorio was composed in 1735, and it was performed for the first time on May 19, 1735. Ascension Oratorio contains eleven movements, divided into two parts. The first six parts are performed before the sermon, while parts 7 - 11 are performed after the sermon. It is written for four vocalists (soprano, alto, bass, and tenor), in addition to a choir, trumpets, timpani drums, flutes, oboes, violins, viola, and bass. It is compiled from Bible passages from Mark 16 and Luke 24.

 

Lesson Transcript

Hide
Kristi himmelfartsdag fejres i Danmark 40 dage efter Påskesøndag.
Det fejres altid på en torsdag og er også kendt som Kristi flyvedag.
Datoen ændres dog fra år til år.
Kristi himmelfartsdag fejrer dagen 40 dage efter påske, hvor Jesu Kristi jordiske legeme steg til himmels.
Kristi himmelfartsdag er en økumenisk fest i den kristne kirke, hvilket betyder, at det bliver fejret af alle trosretninger og kulturer inden for den kristne kirke.
Denne dag er lige så vigtig som påske eller pinse.
I den katolske tradition er Kristi himmelfartsdag en helligdag af forpligtelse.
Kristi himmelfartsdag er en helligdag i Danmark.
Skoler og kontorer er lukket, og mange butikker og restauranter er lukket eller delvist lukket på denne dag.
Mange arbejdspladser har også lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag, hvilket resulterer i en lang weekend fra torsdag til den følgende mandag for medarbejderne.
Dem, som ikke har fri dagen efter Kristi himmelfartsdag, tager ofte fri alligevel for at få en forlænget weekend.
Der er mange helligdage i Danmark i foråret; faktisk er der en periode omkring påske, hvor der næppe er en hel arbejdsuge på grund af alle helligdagene.
Kristi himmelfartsdag har ikke mange særlige traditioner i Danmark, udover det for nogen traditionelle kirkebesøg.
Men mange familier bruger Kristi himmelfartsdag som en tid til at holde andre særlige festligheder, såsom bryllupper og konfirmationer.