Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Allehelgensdag falder den første søndag i november ifølge den danske folkekirke.
Men i andre dele af Skandinavien, som Danmark er en del af, fejres helligdagen natten før, faktisk om lørdagen efter den 31. oktober.
Den 1. november er ifølge den vestlige kalender allehelgensdag og tillader, at halloween falder den 31. oktober.
Halloween er ikke en dansk tradition, men i de senere år har det fundet indpas i Danmark.
De fleste virksomheder i Danmark er åbne på allehelgensdag, da det ikke er en officiel helligdag.
Betydningen af allehelgen har historisk set været til for at ære alle helgener, både dem der er kendte, og dem der er ukendte.
Helligdagen markerer også løst begyndelsen af juletiden.
Mange danskere bruger allehelgensdag på at besøge gravene for deres kære, som er gået bort.
De bringer ofte lys og dekorationer til at sætte på gravene i erindringen om deres liv.
Da natten falder er mange dele af Danmark oplyst af et utal af stearinlys, der dækker jorden.
I nogle kirker i landet læses navnene på de kristne, som er gået bort, højt under gudstjenesten.
Allehelgensdag var to separate helligdage i den katolske kirke. De faldt på d. 1. og 2. november.
Allehelgensdag var forbeholdt til at minde helgenerne, især dem der var døde for deres tro.
2. november var allesjælesdag og forbeholdt til at bede for de døde med det formål at hjælpe dem gennem skærsilden og dermed ind i himlen.
Efter Reformationen troede protestanter ikke længere på skærsilden, og derfor er allesjælesdag blevet en del af allehelgensdag, således at alle døde kristne mindes på denne dag.

Comments

Hide