Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Allehelgensdag falder den første søndag i november, ifølge den Danske Folkekirke.
Men i andre dele af Skandinavien som Danmark er en del af, fejres helligdagen natten for, faktisk om lørdagen efter den 31. oktober.
Den 1st November er i ifølge den vestlige kalender Allehelgensdag og tillader at Halloween falder den 31. oktober.
Halloween er ikke en dansk tradition men i de senere år har det fundet indpas i Danmark.
De fleste virksomheder i Danmark er åbne på Allehelgensdag da det ikke er en officiel hellidag.
Betydningen af Allehelgen har historisk set været til for at ære alle helgener, både dem der er kendte og dem der er ukendte.
Helligdagen markerer også løst begyndelsen af juletiden.
Mange danskere bruger Allehelgensdag på at besøge gravene for deres kære, som er gået bort.
De bringer ofte lys og dekorationer til at sætte på gravene i erindringen om deres liv.
Da natten falder er mange dele af Danmark oplyst af et utal af stearinlys, der dækker jorden.
I nogle kirker i landet læses navnene på de kristne, som er gået bort, højt under gudstjenesten.
Allehelgensdag var to separate helligdage i den Katolske kirke, de faldt på d. 1. og 2. november.
Allehelgensdag var forbeholdt til at minde helgerne, især dem, der var døde for deres tro.
2. november var Allesjælesdag og forbeholdt til at bede for de døde, med det formål at hjælpe dem gennem skærsilden og dermed ind i himlen.
Efter reformation troede Protestanter ikke længere på skærsilden, og derfor er Allesjælesdag blevet en del af Allehelgensdag, således at alle døde kristne mindes på denne dag.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Sunday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Allehelgensdag falder den første søndag i november, ifølge den Danske Folkekirke.
Men i andre dele af Skandinavien som Danmark er en del af, fejres helligdagen natten for, faktisk om lørdagen efter den 31. oktober.
Den 1st November er i ifølge den vestlige kalender Allehelgensdag og tillader at  Halloween falder den 31. oktober.
Halloween er ikke en dansk tradition men i de senere år har det fundet indpas i Danmark.

De fleste virksomheder i Danmark er åbne på Allehelgensdag da det ikke er en officiel hellidag.
Betydningen af Allehelgen har historisk set været til for at ære alle helgener, både dem der er kendte og dem der er ukendte.
Helligdagen markerer også løst begyndelsen af juletiden.
Mange danskere bruger Allehelgensdag på at besøge gravene for deres kære, som er gået bort.
De bringer ofte lys og dekorationer til at sætte på gravene i erindringen om deres liv.
Da natten falder er mange dele af Danmark oplyst af et utal af stearinlys, der dækker jorden.
I nogle kirker i landet læses navnene på de kristne, som er gået bort, højt under gudstjenesten.
Allehelgensdag var to separate helligdage i den Katolske kirke, de faldt på d. 1. og 2. november.
Allehelgensdag var forbeholdt til at minde helgerne, især dem, der var døde for deres tro.
2. november var Allesjælesdag og forbeholdt til at bede for de døde, med det formål at hjælpe dem gennem skærsilden og dermed ind i himlen.
Efter reformation troede Protestanter ikke længere på skærsilden, og derfor er Allesjælesdag blevet en del af Allehelgensdag, således at alle døde kristne mindes på denne dag.