Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Danmarks hovedstad, og også dens mest folkerige by, er København.
Bybefolkningen er på mere end 1,2 millioner, mens næsten 2 millioner mennesker lever i Storkøbenhavn.
De mest unikke træk ved byen er de tunneller og broer, der forbinder dens forskellige dele sammen.
Talrige havnefrontsområder og promenader tilføjer til byens charme og karakter.
Arkæologiske beviser tyder på, at København allerede var en fiskerlandsby ved 1000-tallet.
Over tid voksede dens betydning inden for regionen.
Byen er spredt ud langs den danske side af Øresund-strædet og befinder sig delvist på Amager og flere andre små øer mellem Amager og Sjælland.
Forskning og udvikling, særligt indenfor biovidenskab, spiller en stor rolle i Københavns økonomi.
Nogle af Danmarks mest kendte biotekvirksomheder, herunder Lundbeck og Novo Nordisk, har hovedkontor i Københavnsområdet.
København tilbyder også en interessant samling af arkitektoniske seværdigheder.
Det rummer et væld af forskellige kvarterer, en bred vifte af grønne områder og masser af havnefronter, som alle er forbundet med cykelstier.
Den ældste del af byen kaldes ofte for den middelalderlige by, selv om nogle ville sige, at Københavns mest karakteristiske bydel er Frederiksstaden, som blev bygget, mens Kong Frederik V var på tronen.
Amalienborg Slot befinder sig i centrum af denne bydel, mens Marmorkirken dominerer kvarteret med sin blotte størrelse.
Andre interessepunkter i København omfatter Christiansborg Slot og Vor Frelsers Kirke, som er et fantastisk eksempel på barok arkitektur.

Comments

Hide