Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Danmarks tredje største by er Odense, som har en befolkning på omkring 170.000 og er den største by på Fyn.
Det er i øjeblikket Odense kommune og var også Odense amt indtil 1970.
Odense var også Fyn amt indtil 2007, da amtet blev lavet til en del af Region Syddanmark.
Odense er en af Danmarks ældste byer og fejrede sit 1.000 års jubilæum i 1988.
Som en del af fejringen anlagde byens beboere en skov, der kaldes Tusindårsskoven.
Byen har haft en vigtig plads i dansk historie i århundreder.
I 1500-tallet mødtes flere folketing regelmæssigt der.
I 1935 blev Odinstårnet bygget, og det var dengang Europas andet højeste tårn efter Eiffeltårnet i Frankrig.
Men det blev ødelagt af en gruppe danske nazister i 1944 og blev aldrig rekonstrueret.
Der er en miniaturemodel af den i Odinsparken, hvor tårnet engang stod.
Odense er også hjemsted for en række store industrier.
GASA, som er Danmarks største blomster-, frugt- og grøntsagsauktion, holdes der.
Også Albani-bryggeriet, som er kendt for brygningen af den pilsner, som nydes af de lokale, er også beliggende i byen.
TV2, Danmarks kommercielle nationale TV-selskab, er baseret i byen.
Odense er også hjemsted for Rosengårdcentret, som er et af Danmarks største indkøbscentre, og Syddansk Universitets hovedområde.

Comments

Hide