Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Den fjerde største by i Danmark efter befolkning er Aalborg, som er en del af Aalborg Kommune, den tredje mest befolkede kommune i landet.
Der er tegn på, at der har været civilisationer der, der daterer tilbage så tidligt som år 700.
Den sidder lige på den tyndeste del af Limfjorden og tjente som en af regionens vigtigste havne i middelalderen.
Velhavende købmænd byggede de karakteristiske købmandshuse, som byen er blevet kendt for.
Handel faldt en smule i betydning for Aalborg over århundrederne og blev gradvist erstattet af industri i 1900-tallet.
I 1960 arbejdede omkring 50 procent af byens indbyggere i enten produktion eller industri.
Byen undergår i øjeblikket en overgang fra at være en industriby til en, der er fokuseret på uddannelse og viden.
I 1974 blev Aalborg Universitet grundlagt gennem en sammenlægning af en række andre uddannelsesinstitutioner.
Mere end 17.000 studerende er indskrevet på universitetet i dag, og over 3.000 mennesker arbejder der.
Universitetet er kendt for at tilbyde det, som der betegnes for "kontekstuel viden," som er en uddannelsesmetode, der er baseret på problemløsning.
Aalborg er også et vigtigt kulturelt centrum med en række populære steder.
Aalborg Karneval er Skandinaviens største.
Det sker normalt i den sidste weekend i maj, og en række populære kulturelle arrangementer afholdes der.
To andre vigtige kulturelle attraktioner omfatter Nordkraft, som er beliggende i et tidligere kraftværk, og Aalborgs Kongres og Kultur Center, som tilbyder mere end 100 musikalske og teatralske shows hvert år.

Comments

Hide