Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Byen Esbjerg er Danmarks femtestørste by, og som mange af de andre vigtige byer i landet er det også en havneby.
Den befinder sig på Danmarks sydvestlige side langs med den nordsøiske kystlinje.
Byen daterer tilbage til 1868, da den blev etableret for at erstatte byen Altona, som havde været landets vigtigste havneby.
Esbjerg er hjemsted for en række faciliteter, som har gjort den meget populær hos danskerne.
Den har modtaget prisen som Årets By to gange i nyere historie.
Den modtog prisen første gang i 1997 for samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder.
Derefter modtog den prisen for anden gang i 2006 for at støtte udviklingen af talenter blandt de unge.
Sport, musik og kunst får masser af støtte i form af moderne faciliteter for unge mennesker, hvor de kan udvikle deres talenter.
Esbjerg har også en musikfestival hvert år, som varer ni dage i midten af august.
Selv om fiskeri er mindre vigtigt i Esbjerg i dag, end det var i fortiden, er det stadig en af byens vigtigste økonomiske drivkræfter.
Ud over fiskeri har flere store virksomheder operationer placeret i byen.
Offshore og olieindustrien er især vigtige.
Maersk, ABB, Atkins, Schlumberger og Rambøll har alle en større tilstedeværelse i byen.
Uddannelse er også vigtig i Esbjerg.
Byen er en af Syddansk Universitets centrale byer.
Det er også hjemsted for en af Aalborg Universitets filialer samt Akademiet Vest.

Comments

Hide