Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Roskilde er beliggende på Sjælland og er Roskilde Kommunes hovedby.
Den har været beboet siden oldtiden, da arkæologiske data har fundet bosættelser helt tilbage til vikingetiden.
På grund af dens meget høje alder tilhører byen netværket Most Ancient European Towns Network.
Historiske dokumenter viser, at Harald Blåtand byggede sin borg og en kirke i Roskilde i 980.
Roskilde domkirke, Sjællands eneste katedral indtil 1900-tallet, befinder sig i dag på stedet af denne oprindelige kirke.
Byen blev et bispedømme i 1020. Dermed blev det kirkens vigtigste danske by.
Murstenskirken, der blev bygget i 1170, blev i sidste ende Roskildes domkirke.
Over tid blev der tilføjet en række supplerende kirker til byen.
I 1268 blev Roskilde en købstad, da den var anset som værende Danmarks største og vigtigste by.
Den romerskkatolske kirke hjalp byen med at trives indtil 1443, men efter reformationen, der resulterede i lukningen af den katolske kirke i Danmark, begyndte byen at falde i betydningen.
Hvorom alt end er, så var Roskilde domkirke stadig der, hvor mange af Danmarks konger og dronninger blev begravet.
Efter pesten ramte en række krige med svenskerne og brande Roskilde gennem 1600-tallet. Byen led.
Dog begyndte byen at genetablere sig i 1700-tallet, især efter at byen blev forbundet med København via jernbane.
Stationen i Roskilde åbnede i 1847.
I dag er der også en lille lufthavn i byen, som kun kan håndtere sportsfly og anvendes typisk til flyveundervisning.

Comments

Hide