Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Byen Herning er beliggende i Danmarks Region Midtjylland.
Det er Herning Kommunes administrative sæde og har en befolkning på mere end 47.000.
Det er Danmarks 11. tættest befolkede område.
Byen har eksisteret siden begyndelsen af 1800-tallet, da regionens befolkning voksede hurtigt.
Nye landmænd i Herning havde brug for tjenesteydelser og varer, så byen blev et stort handelscenter for regionen.
Efter en del år spillede byen en stor rolle i tekstilindustrien, da mange vævere opførte deres forretninger i byen.
I dag er Hernings industrielle base dog ganske varieret.
Byen blev en købstad i 1913 og har vundet prisen for Danmarks Bedste By to gange, en gang i 1965 og igen i 2003.
Messecenteret Herning, som er Skandinaviens største udstillingscenter, er vært for utallige handelsmesser hvert år, så Hernings ry som en handelsmesseby er fast cementeret.
Ud over messer, er centeret også vært for teaterforestillinger, koncerter, sportsbegivenheder og andre store begivenheder.
Mere end 900.000 mennesker besøger messecenteret hvert år.
Centret har flere områder, herunder MCH Herning Kongrescenter, som er kompleksets oprindelige hal.
Hvert år bliver næsten 200 arrangementer afholdt inde i den store sal.
Den har et amfiteater, som kan rumme mere end tusind mennesker.
Der er planer undervejs for en større ekspansion til centeret.
Vision 20215 bygger på en motorvejsudvidelse, en kolonne-fri udstillingsbygning, en arena, og et stadion, samt biografer, en forretningspark og endda en hestevæddeløbsbane.

Comments

Hide