Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Den danske by Sønderborg findes i Region Syddanmark og er Sønderborg Kommunes administrative sæde.
Byen er beliggende på begge sider af Alssund-strædet, og der er kun to broer, der forbinder begge sider af byen.
Sønderborg daterer tilbage til omkring år 1200 hvor en lille befæstning blev bygget der.
I den tid befandt byen sig kun på Als og den vigtigste formål var at beskytte den sydlige del af Danmark via Alssund.
Omkring den tid var der risiko for plyndringer fra Venderne, dog har byens beskyttende placering fortsat været vigtig gennem århundreder på grund af hvor tæt den er på den tyske grænse.
Slaget ved Dybbøl, som er en af de mest velkendte slag, fandt sted ved byens grænsen i 1864.
Artilleriild fra det preussiske overfald beskadigede byen heftigt.
Efter krigen overtog tyskerne kontrollen af Sønderjylland og besatte det i mere end 50 år.
Den nuværende grænse blev fastsat efter en folkeafstemning i 1920 i regionen Slesvig.
Beboere i det sydlige Jylland stemte for at være en del af Danmark, mens det sydlige Slesvig stemte for at være en del af Tyskland.
Sønderborg er i dag hjemsted for filialer af både University College Syddanmark og Syddansk Universitet, hvilket giver det en temmelig stor studenterbefolkning.
Af denne grund er det hjemstad for et pulserende natteliv, takket være talrige diskoteker, barer, caféer og restauranter.
Der er også omkring 300 fremstillingsindustrier i byen, hvor de fleste af dem er små eller mellemstore virksomheder, der er involveret i alt fra metalindustri til elektronik.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Den danske by Sønderborg findes i Region Syddanmark og er Sønderborg Kommunes administrative sæde.
Byen er beliggende på begge sider af Alssund-strædet, og der er kun to broer, der forbinder begge sider af byen.
Sønderborg daterer tilbage til omkring år 1200 hvor en lille befæstning blev bygget der.
I den tid befandt byen sig kun på Als og den vigtigste formål var at beskytte den sydlige del af Danmark via Alssund.
Omkring den tid var der risiko for plyndringer fra Venderne, dog har byens beskyttende placering fortsat været vigtig gennem århundreder på grund af hvor tæt den er på den tyske grænse.
Slaget ved Dybbøl, som er en af de mest velkendte slag, fandt sted ved byens grænsen i 1864.
Artilleriild fra det preussiske overfald beskadigede byen heftigt.
Efter krigen overtog tyskerne kontrollen af Sønderjylland og besatte det i mere end 50 år.
Den nuværende grænse blev fastsat efter en folkeafstemning i 1920 i regionen Slesvig.
Beboere i det sydlige Jylland stemte for at være en del af Danmark, mens det sydlige Slesvig stemte for at være en del af Tyskland.
Sønderborg er i dag hjemsted for filialer af både University College Syddanmark og Syddansk Universitet, hvilket giver det en temmelig stor studenterbefolkning.
Af denne grund er det hjemstad for et pulserende natteliv, takket være talrige diskoteker, barer, caféer og restauranter.
Der er også omkring 300 fremstillingsindustrier i byen, hvor de fleste af dem er små eller mellemstore virksomheder, der er involveret i alt fra metalindustri til elektronik.