Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Gentofte er en sammenlægning af syv små danske byer, som havde været uafhængig af hinanden i fortiden men lå lige ved siden af hinanden.
De andre seks byer omfatter Vangede, Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Hellerup og Dyssegard.
Gentofte er beliggende i Danmarks hovedstadsregion ved Sjællands østlige kyst.
Der er mange seværdigheder i Gentofte.
Byen er hjemsted for Bakken, som er den ældste forlystelsespark i verden.
Bellavista boligerne og Bellevue Teatret, to bygninger designet af den kendte danske arkitekt Arne Jacobsen, er også placeret der.
Bellavista er en af de mest genkendelige eksempler på Bauhaus-arkitektur i landet.
Den daterer tilbage til 1934.
Bellevue Teatret er et teater beliggende ved siden af Bellevue strand og er et eksempel på den danske funktionalisme stil.
Bernstorff Slot daterer tilbage til 1700-tallet hvor det blev bygget til Grev von Bernstorff.
Slægten Bernstorff beholdte ejerskabet af slottet indtil 1812, og derefter i 1842 købte Christian VIII den og brugte den som sommerresidens.
Den danske beredskabsstyrelse brugte slottet som et underofficer-akademi, men nu er det et hotel og konferencecenter.
En anden seværdighed i Gentofte er Odrupgaard, som er et kunstmuseum, der ejes af den danske regering.
Den indeholder nogle af Nordeuropas mest omfattende samlinger af kunst fra franske og danske kunstnere.
En anden populær destination i byen er Gentofte Sportspark, et stadion, som bruges til forskellige formål, herunder koncerter og fodboldkampe.
En række store navne har optrådt der, herunder Pink Floyd, Prince, Michael Jackson og Metallica.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Gentofte er en sammenlægning af syv små danske byer, som havde været uafhængig af hinanden i fortiden men lå lige ved siden af hinanden.
De andre seks byer omfatter Vangede, Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Hellerup og Dyssegard.
Gentofte er beliggende i Danmarks hovedstadsregion ved Sjællands østlige kyst.
Der er mange seværdigheder i Gentofte.
Byen er hjemsted for Bakken, som er den ældste forlystelsespark i verden.
Bellavista boligerne og Bellevue Teatret, to bygninger designet af den kendte danske arkitekt Arne Jacobsen, er også placeret der.
Bellavista er en af de mest genkendelige eksempler på Bauhaus-arkitektur i landet.
Den daterer tilbage til 1934.
Bellevue Teatret er et teater beliggende ved siden af Bellevue strand og er et eksempel på den danske funktionalisme stil.
Bernstorff Slot daterer tilbage til 1700-tallet hvor det blev bygget til Grev von Bernstorff.
Slægten Bernstorff beholdte ejerskabet af slottet indtil 1812, og derefter i 1842 købte Christian VIII den og brugte den som sommerresidens.
Den danske beredskabsstyrelse brugte slottet som et underofficer-akademi, men nu er det et hotel og konferencecenter.
En anden seværdighed i Gentofte er Odrupgaard, som er et kunstmuseum, der ejes af den danske regering.
Den indeholder nogle af Nordeuropas mest omfattende samlinger af kunst fra franske og danske kunstnere.
En anden populær destination i byen er Gentofte Sportspark, et stadion, som bruges til forskellige formål, herunder koncerter og fodboldkampe.
En række store navne har optrådt der, herunder Pink Floyd, Prince, Michael Jackson og Metallica.