Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

I Danmark fejres advent fra den fjerde søndag forud for jul.
Dette er den første søndag i advent, og hver af de næste fire søndage før jul er nummereret således, at den sidste søndag før helligdagene bliver den 4. søndag i advent.
Da julen fejres i hele december måned, betegner danskerne december for værende julemåneden.
Traditionelt set fastede mange kristne i Danmark i nogle dele af måneden, og orgler i kirker over hele landet var tavse den første og anden søndag i advent.
danskerne måtte heller ikke gifte sig i løbet af december måned.
Hver søndag i advent bliver fejret med at tænde et af adventslysene i adventskransen.
Samtidigt med at man tænder et lys, læses der en historie fra biblen.
Historierne til den første søndag i advent omhandler patriarkerne, Kristi forfædre, hvis historier bliver fortalt i Det Gamle Testamente.
Mange kalder det første adventlys for håbets lys.
På anden søndag i advent handler historierne om profetierne omkring Kristi fødsel.
Den tredje søndag fokuserer læsningerne på Johannes Døberen, der banede vejen for Kristus i hans tidlige liv.
På den fjerde søndag læses der om Kristi fødsels bebudelse.
Dette sidste lys kaldes undertiden for englenes lys.

Comments

Hide