Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Frederiksberg er en seperat by inden for Københavns grænse, den har sin egen borgmester og er den mindste kommune i Danmark.
Den lille by er mindre end ni kvadratkilometer, selv om befolkningen er på mere end 100.000.
Den er hovedsageligt en enklave i Danmarks hovedstad, og der er ingen indlysende grænse, der adskiller den fra resten af byen og dets andre distrikter.
Uformelt mener mange danskere, at Frederiksberg er en bydel i København, og der er mange seværdigheder i bydelen, herunder Zoologisk Have.
Byens historie kan dateres så langt tilbage som 1651.
Det var da, Kong Frederik III gav 20 bønder af dansk og hollandsk afstamning ret til at bosætte sig der.
Byen de opførte på stedet blev opkaldt Ny Amager, men i 1697 hærgede en brand byen, hvilket gjorde at de bønder, der boede der, ikke kunne betale deres skatter.
Som et resultat vendte deres jord tilbage til Kong Christian V, som var Kong Frederik III's søn.
Kong Christian V's søn, Kong Frederik IV, byggede et slot på toppen af Valby Bakke mellem 1700 og 1703, og kaldte slottet for Frederiks Berg.
Efter at slottet blev bygget, ændrede byens navn til Frederiksberg.
Byen var blevet genopbygget efter, at branden ødelagde den.
Gradvist voksede byen fra et lille landbrugssamfund til en by af købmænd og håndværkere.
I dag består dog det meste af byen af lejlighedskomplekser i 3 til 5 etagers højde, samt boliger til enfamiliehuse og store parker.
Noget let industri foregår fortsat i byen.

Comments

Hide