Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Amalienborg Slot er beliggende i den danske hovedstad København, og det er den kongelige families vinterresidens.
Strukturen er meget interessant, da den har fire palæer med klassicerende facader, som er identiske, plus en slotsplads i en ottekantet form.
Palæernes indretning er lavet i rokokostil.
I midten af slotspladsen er der en rytterstatue af Kong Frederik V, som gav tilladelse til bygningen af den nye bydel.
Da slottet blev bygget, var der to andre slotte i nærheden, men det ene af disse var blevet hærget af en brand.
Dette var slottet ved navn Sophie Amalienborg og blev bygget af dronning Sophie Amalie, som var Kong Frederik III's consort.
Det andet slot er Rosenborg Slot.
Amalienborg Slot blev bygget efter, Frederik V grundlagde Frederiksstaden i København, på det område som tidligere tilhørte Sophie Amalienborg slot.
Han grundlagde bydelen for at fejre den oldenburgske slægts 300 års jubilæum på tronen.
Slottet dannede kernen af bydelen og er konstrueret op omkring fire palæer, som er identiske, og de blev bygget som hjem for fire noble familier af kongeligt blod.
Palæerne er nu benævnt som paladser, og de danner tilsammen Amalienborg Slot.
I dag håndterer den Kongelige Livgarde sikkerheden på slottet.
De bærer en fuld uniform, som ligner den britiske hærs uniform.
De marcherer fra Rosenborg Slot kl.11:30 lokal tid hver dag.
De marcherer gennem Københavns gader, hvorpå de derefter udfører et vagtskifte foran Amalienborg Slot ved middagstid.
Hver anden time foregår der også en vagtrotation.

Comments

Hide