Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Danmarks nationale museum, kendt af danskere som Statens Museum for Kunst, indeholder kunst, der daterer tilbage til 1300-tallet helt frem til i dag.
Museet indsamler og udstiller ikke kun kunstgenstandene, men de registrerer og forsker i dem også.
De fleste af stykkerne i samlingen har deres oprindelse i den vestlige kultur.
Det oprindelige galleri begyndte med Det Kongelige Kunstkammer, der var ejet af Danmarks konger.
En af Frederik V's kunstkammerforvalter foreslog, at han lavede en separat malerisamling, og siden da har museet lavet mange store kunstkøb gennem århundreder.
Blandt galleriets samlinger er der næsten 9.000 skulpturer og malerier, 300.000 stykker lavet på papir og mere end 2.600 gipsafstøbninger, der daterer tilbage fra oldtiden, middelalderen og renæssancen.
Malerisamlingen fra Statens Kunstmuseum omfatter genstande, der stammer hele vejen tilbage til 1100-tallet fra kendte malere gennem historien, herunder Tizian, Mantegna, Rembrandt m.fl.
Den mere moderne del af malerisamlingen omfatter værker af Picasso, Nolde og Matisse, samt en række danske mestre som Olaf Rude og Christoffer Wilhelm Eckersberg.
Den kongelige gipssamling omfatter relieffer og gipsafstøbninger fra kendte bygninger over hele verden.
Nogle går tilbage til oldtiden, mens andre er fra renæssancen.
Der er også aftegninger fra gotiske og romanske katedraler.
Print- og tegningsamlingerne omfatter nogle kunstværker, som blev lavet omkring Christian II's regeringstid.
Selv om der er nogle værker fra udenlandske kunstnere i denne samling, er de fleste af dem fra danske kunstnere.

Comments

Hide