Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Museet, Den Gamle By, er beliggende i Århus og byder på en samling af 75 forskellige historiske bygninger samlet fra 20 byer rundt omkring i Danmark.
Friluftsmuseet åbnede i 1914, og er dermed det første museum af sin art, der fokuserer på kulturen i byen i stedet for landsbyen.
I dag er museet et af blot en håndfuld af de højest bedømte danske museer, der ikke findes i landets hovedstad København.
Nogle af de strukturer, som er placeret inde i museet, kan dateres helt tilbage til 1550, mens andre blev bygget senere op til sidste halvdel af 1800-tallet.
De kommer fra alle dele af landet og blev flyttet til Aarhus i 1900-tallet.
Hele museet indeholder mindst 27 værelser eller kamre, 10 butikker, et posthus, en skole, et toldhus, 34 håndværkshuse, et teater og fem historiske haver.
Selv om byen som helhed er den største turistattraktion, er de fleste af bygningerne også åben for offentligheden.
Mange af værelserne er indrettet, som de ville have været i de tider, bygningerne var i brug.
Nogle af dem er blevet indrettet og installeret til at danne større udstillinger med forskellige temaer.
Medarbejdere på museet arbejder rent faktisk i hele byen iført periodepåklædning og optræder som nogle af de forskellige håndværkere, så som en smed eller en købmand.
Dette medvirker til at skabe illusionen af en historisk by, der faktisk er i live.

Comments

Hide