Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

skærtorsdag fejres om torsdagen før påskesøndag i Danmark.
Helligdagen hedder skærtorsdag på dansk og betyder "ren torsdag."
Navnet "ren torsdag" henviser til det faktum, at Jesus vaskede fødderne på sine disciple denne dag.
skærtorsdag markerer begyndelsen af de tre dage i påsken, så datoen på helligdagen ændrer sig i henhold til datoen for påsken hvert år.
Det er en højtideligholdelse af den sidste nadver, som Jesus Kristus havde med sine apostle før korsfæstelsen.
skærtorsdag er også dagen før langfredag, dagen hvor Jesus blev korsfæstet.
skærtorsdag er en helligdag i Danmark.
Først og fremmest fejres dagen ved at deltage i en messe i den katolske kirke eller en gudstjeneste i en protestantisk kirke.
Under disse tjenester går deltagerne til alters.
På den sidste nadver gav Jesus instrukserne til sine tilhængere om indtagelsen af den hellige nadver og indviede brød og vin som sit legeme og blod.
Derfor er den hellige nadver en væsentlig del af skærtorsdag.
Disse gudstjenester afholdes normalt om aftenen, ligesom den oprindelige sidste nadver foregik om aftenen med Jesus og apostlene.
Nogle sogne og kirker tilbyder også et aftenmåltid som en del af skærtorsdagens gudstjeneste.
Da skærtorsdag er en helligdag, er skoler og kontorer lukket.
Butikker holder lukket skærtorsdag, kun nogle få steder der har tilladelse til at holde åben på helligdage er åbne, så som kiosker.

Comments

Hide