Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Helligtrekonger fejres i Danmark den 6. januar.
Helligtrekonger fejrer åbenbaringen af Jesus Kristus som et guddommeligt væsen.
I Danmark fokuserer denne helligdag specifikt på besøget af de tre vise mænd som værende vidne til fødslen af Jesus.
Af denne grund er Helligtrekonger i Danmark også kendt som Tre Kongers Dag.
Nogle andre kulturer, såsom østlige kristne, fokuserer primært på Jesu dåb i fejringen af Helligtrekonger.
Helligtrekonger repræsenterer også slutning på juletiden.
I Danmark er dagen før Helligtrekonger kendt som Helligtrekongersaften.
De tolv juledage begynder den 25. december, juledag, og slutter med Helligtrekonger.
Helligtrekongersaften fjerner danskerne deres juletræer og dekorationer og tænder tre lys eller et trekongerslys, der repræsenterer de tre vise mænd.
Når lysene brænder ud, er det et symbol på afslutningen af juletiden.
Dette markerer også begyndelsen på forberedelsen til fasten.
I Danmark er Helligtrekonger ikke en helligdag.
I 1770 blev Helligtrekonger afskaffet som en officiel kirkelig helligdag.
Men mange kirker, især katolske kirker, holder særlige gudstjenester til ære for Helligtrekonger.
Helligdagen er også vigtig blandt protestanter.
Selv ikke-religiøse personer deltager i festlighederne og gudstjenester på Helligtrekonger som en måde hvorpå at lære mere om den kristne kultur.
Mange kirker holder pædagogiske gudstjenester, der underviser deltagerne om Jesu fødsel og de tre vise mænds besøg.
Begejstring for fejringen af Helligtrekonger synes at være genopstået i de seneste år.

Comments

Hide