Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Sankthansaften fejres den 23. juni i Danmark.
Den følgende dag markerer festmåltidet for Johannes Døberen.
Ifølge Bibelen i Lukasevangeliet 1;36 blev Johannes Døberen født seks måneder før Jesus.
Derfor er hans fødselsdag fejret den 24. juni, seks måneder før jul.
Ud over at fejre fødslen af Johannes Døberen fejrer Sankt Hans også solhverv; den længste dag i året.
Et vigtigt element i fejringen af Sankthansaften er ild.
Ilden er et tegn på påskønnelse for en god høst.
I middelalderen ville de ældste i samfundet samles på Sankthansaften og samle og kompilere urteblandinger, som de så ville bruge i løbet af året til at behandle de syge.
I dag fejrer folk i Danmark dagen ved at spise et middagsmåltid med venner og familie.
Efter middagen samles de rundt om et bål.
Bålet holdes ofte på offentlige pladser.
Før bålet tændes, holdes der Sankt Hans-taler.
Talerne holdes ofte af vigtige personer i samfundet.
Kl. 22 tændes bålet, og folk fejrer det ved at indtage alkoholholdige drikke, danse og snakke, mens man observerer bålet.
Desuden brænder man en heks på bålet.
Heksen er en dukke, der ofte er lavet af børn i lokalsamfundet.
Den er klædt i gamle klæder, der er fyldt med hø, og har ofte et ondt udseende.
Ifølge traditionen er der onde kræfter på spil på Sankthansaften.
Antændelsen af bålet hjælper med at afskrække de onde kræfter.

Comments

Hide