Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Danmarks Rundetårn ligger midt i København.
Strukturen går tilbage til 1600-tallet hvor det blev bygget til at være et astronomisk observatorium.
Det hører til Trinitatis-komplekset, som på tidspunktet af tårnets konstruktion havde stillet et kapel til rådighed for universitet og dets forskere.
Det gav også plads til et akademisk bibliotek, som var det første bygget specifikt til at være Københavns Universitetsbibliotek.
Universitetsbiblioteket havde allerede eksisteret siden 1482.
Det mest genkendelige træk ved Rundetårn er dens heliske korridor, som fører op til toppen af tårnet der tilbyder en panoramaudsigt over Danmarks hovedstad.
I dag fungerer tårnet som mere end blot et historisk monument.
Det er fortsat med at fungere som en offentlig astronomisk observatorium og også som en god måde hvorpå at indtage en stor del af Københavns bybillede.
Bibliotekssalen inde i tårnet ligger over kirken og kan kun nås fra den rampe, der fører til tårnet.
Hallen er nu et velkendt kulturelt sted, der værter talrige udstillinger.
Rundetårn var en af de mange byggeprojekter, ledet af Christian IV.
Arbejdere lagde fundamentet i 1637, men arbejdet på tårnet blev ikke afsluttet før 1642, delvist på grund af flere arbejdsnedlæggelser forårsaget af mangel på penge.
Danske og norske kirker blev beordret til at give penge til tårnets konstruktion.
Kirken og biblioteket ved tårnet blev ikke afsluttet før 1657.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Danmarks Rundetårn ligger midt i København.
Strukturen går tilbage til 1600-tallet hvor det blev bygget til at være et astronomisk observatorium.
Det hører til Trinitatis-komplekset, som på tidspunktet af tårnets konstruktion havde stillet et kapel til rådighed for universitet og dets forskere.
Det gav også plads til et akademisk bibliotek, som var det første bygget specifikt til at være Københavns Universitetsbibliotek.
Universitetsbiblioteket havde allerede eksisteret siden 1482.
Det mest genkendelige træk ved Rundetårn er dens heliske korridor, som fører op til toppen af tårnet der tilbyder en panoramaudsigt over Danmarks hovedstad.
I dag fungerer tårnet som mere end blot et historisk monument.
Det er fortsat med at fungere som en offentlig astronomisk observatorium og også som en god måde hvorpå at indtage en stor del af Københavns bybillede.
Bibliotekssalen inde i tårnet ligger over kirken og kan kun nås fra den rampe, der fører til tårnet.
Hallen er nu et velkendt kulturelt sted, der værter talrige udstillinger.
Rundetårn var en af de mange byggeprojekter, ledet af Christian IV.
Arbejdere lagde fundamentet i 1637, men arbejdet på tårnet blev ikke afsluttet før 1642, delvist på grund af flere arbejdsnedlæggelser forårsaget af mangel på penge.
Danske og norske kirker blev beordret til at give penge til tårnets konstruktion.
Kirken og biblioteket ved tårnet blev ikke afsluttet før 1657.