Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Naja Marie Aidt er forfatter, manuskriptforfatter og digter født i Grønland i 1963.
Hun har skrevet mindst otte digtsamlinger, tre novellesamlinger og en række skuespil.
Hun skrev også manuskriptet til "Strings", en film, der udkom i 2005.
Aidt skrev på dansk og blev opdraget i Grønland og derefter København.
Hendes familie flyttede dertil, da hun var syv år gammel.
Hendes første udgivelse kom i 1991 kaldet "Så længe jeg er ung".
To år senere blev hun fuldtidsforfatter, og hun modtog et tre-årigt legat fra Statens Kunstfond i 1994.
Aidt modtog også Nordisk Råds Litteraturpris i 2008 for "Bavian," en samling korte historier, som hun udgav i 2006.
I 2006 modtog hun også den danske Kritikerpris for samlingen.
Også blandt Aidts værker er der to hørespil , ”Ubrydeligt” og ”Tjenende Ånder,” som hun skrev i 1996 og 1998.
Hendes arbejde har fokuseret hovedsageligt på forhold og følelser af isolation og ensomhed, død og isolation.
Hendes forfatterskab er præget af dybe, intense følelser af, hvordan familiemedlemmers liv er flettet sammen med hinanden.
Nogle af billederne i hendes historier er meget mørke og endda groteske til tider.
Alle hendes historier er blevet oversat til tysk, og hendes populære novellesamling "Bavian" blev også udgivet i Norge, Sverige, Frankrig, Canada, Tjekkiet og Letland.

Comments

Hide