Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Bjarne Reuter er en af Danmarks mest populære forfattere.
Han blev født i 1950 og er krediteret med mindst 75 skriftlige udgivelser, hvoraf de fleste er skrevet til børn.
Faktisk er hans værker for børn og teenagere hans mest kendte.
Han modtog Kulturministeriets Pris for Børnebøger i Danmark i 1977 for hans bog "En dag i Hector Hansens liv".
Derudover vandt han German Youth Literature Prize i 2000 for sin bog "En som Hodder".
De fleste af Reuters værker foregår under hans egen barndomsæra og teenageår, år som var i 1950’erne og 1960’erne.
De fleste af hans bøger finder også sted i eller omkring den danske hovedstad København, som var hans fødested.
Måske er hans mest kendte værk "Drengene fra St. Petri," som blev udgivet på engelsk i 1994 af Puffin Books.
I 1995 modtog han Mildred L. Batchelder Prisen fra Amerika, som gives til fremragende børnebøger af udenlandsk oprindelse.
Mange lærere bruger bogen til at undervise om aktivisme og den rolle, den danske modstandsbevægelse havde under Anden Verdenskrig.
Bogen starter i sommeren 1942 da Lars, hovedpersonen, forsøger at slutte sig til gruppen St. Petri, en klub, som har dannet med det formål at modstå nazisterne, der overtog Danmark.
Bogen gennemgår flere episoder, hvor drengene modsætter sig den nazistiske besættelse af deres land.

Comments

Hide