Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Karen von Blixen-Finecke var en dansk forfatter født i 1885, som skrev under et par forskellige pseudonymer, herunder navnene Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel.
Hun skrev ikke kun på dansk, men også på engelsk og fransk.
Selv om dansk var hendes modersmål, skrev hun de fleste af sine værker på engelsk og derefter oversatte dem til dansk.
I 1913 blev hun forlovet med svenske Baron Bror von Blixen-Finecke, som var hendes halvfætter.
Dette kom på tale, efter at hun havde opgivet sin ulykkelige forelskelse i hans tvillingebror.
I 1914 flyttede parret til Kenya, hvor de etablerede en kaffeplantage og blev gift.
Blixens mest kendte værk er hendes bog "Den Afrikanske Farm", som fortæller om hendes tid i Kenya.
Mens i Kenya, var hendes mand muligvis hende utro.
De blev separeret i 1921 og skilt i 1925.
I Kenya mødte Blixen Denys Finch Hatton, en velkendt storvildtjæger fra Storbritannien.
Efter at hun og ægtemanden blev skilt, startede hun et årelangt forhold med Hatton.
Han døde i en flyulykke i 1931.
Ikke længe efter hans død måtte hun opgive kaffeplantagen på grund af den globale depression samt problemer med at vokse kaffe i hendes jord.
Hun vendte hjem til Danmark og forblev der resten af sit liv, hvor hun skrev og udgav mange værker.
Blixen udgav sin første bog med titlen "Syv Fantastiske Fortællinger" i USA i 1934 under pseudonymet Isak Dinesen.
Succes fulgte snart efter, især med udgivelse af "Den Afrikanske Farm" i 1937.

Comments

Hide