Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Den danske forfatter og manuskriptforfatter Jan Sonnergaard blev født i 1963 i København.
Han opvoksede i Virum, men vendte tilbage til København i 1982.
Han er uddannet på Københavns Universitet med en cand.mag. i litteratur og filosofi.
I 1997 blev hans første værk udgivet.
Det var novellesamlingen "Radiator", som blev udgivet af Gyldendal og var den første del af novellesamlingen "Trilogien".
Hans anden samling blev kaldt "Sidste søndag i oktober," som blev udgivet i 2000.
Hans tredje bind i trilogien, kaldet "Jeg er stadig bange for Caspar Michael Peterson," blev udgivet i 2003.
Efter det tre år senere debuterede han som manuskriptforfatter for filmen "Liv og død på Café Olfert Fischer".
Han udgav sin første roman "Om atomkrigens betydning for Vilhelm Funks ungdom" i 2009.
Romanen fokuserer på atomtruslen under den kolde krig, og hvordan det gav en ubevidst motivation for livsstilbeslutninger i 80'erne, hvor det overbeviste både unge og punkere at leve deres liv, som hvis hver dag var den sidste.
I 2013 udgav han en anden novellesamling, "Otte opbyggelige fortællinger om kærlighed og mord og fremmede byer".
Hovedtemaerne, der gennemgår Sonnergaards værker, er monotoni og den tilsyneladende meningsløshed af livet i Danmark i 1990'erne.
Det sprog, han bruger, er generelt ganske direkte og yderst provokerende nogle steder.
Hans værker indeholder typisk en masse sex, vold og alkoholforbrug.
En af hans noveller, "Tyveri," var hans forsøg på at skrive en historie svarende til en technosang med 100 beats i minuttet.

Comments

Hide