Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Selv om Hans Christian Andersen primært er kendt for sine eventyr, var den danske forfatter meget produktiv, herunder skrev han poesi, romaner, rejseberetninger og manuskripter.
Især Andersens eventyr er kendt over hele verden, og de tiltrækker voksne såvel som børn, da deres temaer transcenderer både nationalitet og alder.
Hans eventyr er indlejret i den vestlige kultur, og de er blevet oversat til over 125 forskellige sprog.
De har været inspiration for et utal af film, balletter og stykker.
Andersen blev født i Odense den 2. april 1805.
Hans far og bedstemor fortalte ham, at de var i familie med den ædle klasse, og at deres slægtninge i fortiden havde en højere social rang.
Der er ingen konkrete beviser på at dette er sandt, selv om mange stadig mener, at han var kong Christian VII’s uægte søn, især da kong Frederik VI var interesseret i ham og betalte for en del af hans uddannelse.
Forfatterens første introduktion til litteratur var ""Tusind og en Nat,"" som hans far havde læst for ham.
Selv om hans far kun havde en grundskoleuddannelse, var hans mor uddannet og havde arbejde som advokat, efter hans far døde.
Hun giftede sig igen i 1818, og Andersen blev sendt væk på kostskole for velhavende børn.
Han begyndte at arbejde som en bankmand, og derefter blev han ansat af en læge.
Da han var 14 år gammel, søgte han beskæftigelse som skuespiller og blev i første omgang accepteret hos Det Kongelige Teater.
Men hans stemme forandrede sig, og en kollega fortalte ham, at han så ham som en digter.
Det var da, at Andersen begyndte at fokusere på sit forfatterskab.

Comments

Hide