Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Gorm Den Gamle var Danmarks første historiske anerkendte konge, og han regerede fra omkring 936 indtil sin død omkring 958.
Han omtales også som Gorm Den Løge til tider.
Faderen var Hardeknud, som var konge over Vestdanmark.
Legender varierer med hensyn til størrelsen af Gorms kongerige.
De historiske Jellingsten, som fortæller meget om den tidlige historie i Danmark, indikerer, at han "vandt hele Danmark", men historikere mener, han kun kontrollerede Jylland.
Han blev gift med Thyra, og sammen fik de tre sønner.
Gorm rejste den allerførste af Jellingstenene til ære for hende, og hun er krediteret for at have fuldgjort Danevirke væggen, som adskilte Danmarks sydlige landområder fra sakserne.
Hun beordrede udvidelsen af væggen og tilføjelsen af en træpalisade oven på den.
Selv om Jellingstenene angiver, at hun døde før Gorm, tyder legenderne på andet.
En gammel historie siger, at parrets tre sønner forlod Danmark hver sommer for at plyndre, ligesom vikingerne er kendt for at have gjort i disse tider.
Harald, der besteg tronen efter Gorm, siges at have vendt hjem for at fortælle om hans bror Knuds død, selv om legenden fortæller, at kongen havde lavet en ed, der forhindrede folk i at fortælle ham det.
Men hans kone fortalte ham det gennem en metafor om deres sønner ved brugen af billedet som falke for at indikere, at en var død.
Ifølge legenden forstod han, hvad hun mente og døde af et knust hjerte næste dag.

Comments

Hide