Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Harald Blåtand Gormsson regerede Danmark fra omkring 958 indtil sin død i 986 og Norge for en kort periode omkring 970.
Nogle historiske beretninger tyder på, at han blev afsat af sin søn Svend Tveskæg før sin død og at han døde i en kamp mod oprøret.
Hans far var kong Gorm Den Gamle, og hans mor var Thyra Dannebod.
Han er kendt for at have opført Jellingstenene til ære for sine forældre.
Runeindskrifterne på disse sten er nogle af de tidligste historiske optegnelser af vikingetiden i Danmark.
På indskrifterne stod der, at Harald vandt hele Danmark og Norge og konverterede danskere til kristendommen.
Men som med de fleste historier, der stammer fra denne tidsperiode, er mange af begivenhederne ændret en smule.
Haralds konvertering til kristendommen er en del af hans liv, hvor historierne er i modstrid.
En historie hævder, at en præst ved navn Poppa konverterede Harald, efter at have holdt en tung jernbar, som havde været opvarmet af ild, uden at få forbrændninger.
Harald havde bedt ham om at bevise, at han troede på Kristus.
En anden forfatter, der skrev 100 år efter han døde, sagde at Otto I med magt konverterede ham, efter at have besejrede ham i kamp.
En tredje forfatter, der skrev fire århundreder efter hans død, hævdede at Otto II konverterede Harald og Haakon.
I Haralds regeringstid beordrede han genopbygningen af Jellingstenene og andre offentlige værker, herunder konstruktionen af ringforter fem steder.
Han tvang nordmændene til midlertidig underkastelse efter deres konge blev myrdet.
Historiske kilder hævder også, at efter sejren over Norge, tabte han det til tyskerne på et tidspunkt i løbet af sin regeringstid.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DanishClass101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Harald Blåtand Gormsson regerede Danmark fra omkring 958 indtil sin død i 986 og Norge for en kort periode omkring 970.
Nogle historiske beretninger tyder på, at han blev afsat af sin søn Svend Tveskæg før sin død og at han døde i en kamp mod oprøret.
Hans far var kong Gorm Den Gamle, og hans mor var Thyra Dannebod.
Han er kendt for at have opført Jellingstenene til ære for sine forældre.
Runeindskrifterne på disse sten er nogle af de tidligste historiske optegnelser af vikingetiden i Danmark.
På indskrifterne stod der, at Harald vandt hele Danmark og Norge og konverterede danskere til kristendommen.
Men som med de fleste historier, der stammer fra denne tidsperiode, er mange af begivenhederne ændret en smule.
Haralds konvertering til kristendommen er en del af hans liv, hvor historierne er i modstrid.
En historie hævder, at en præst ved navn Poppa konverterede Harald, efter at have holdt en tung jernbar, som havde været opvarmet af ild, uden at få forbrændninger.
Harald havde bedt ham om at bevise, at han troede på Kristus.
En anden forfatter, der skrev 100 år efter han døde, sagde at Otto I med magt konverterede ham, efter at have besejrede ham i kamp.
En tredje forfatter, der skrev fire århundreder efter hans død, hævdede at Otto II konverterede Harald og Haakon.
I Haralds regeringstid beordrede han genopbygningen af Jellingstenene og andre offentlige værker, herunder konstruktionen af ringforter fem steder.
Han tvang nordmændene til midlertidig underkastelse efter deres konge blev myrdet.
Historiske kilder hævder også, at efter sejren over Norge, tabte han det til tyskerne på et tidspunkt i løbet af sin regeringstid.