Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Knud den Store regerede Danmark, Norge og visse dele af Sverige og England.
Hans kongerige er undertiden blevet benævnt som Nordsøens imperium eller det anglo-skandinaviske imperium.
Han blev født circa 985 eller 995 og døde i 1035.
Inden for blot et par årtier efter hans død var det meste af hans arv tabt, efter at hans arvinger døde.Han var stadig Danmarks prins, da han erobrede England i 1016 og vandt tronen.
Sejren fulgtes af hundredvis af år af aktivitet fra vikingerne i Europas nordvestlige dele.
Da han steg til tronen i Danmark i 1018, bragte han kongedømmerne Danmark og England sammen.
Han brugte de kulturelle bånd, tradition og rigdom i stedet for brutalitet for at forene de to nationer.
Efter mange år i konflikt med andre beføjelser i hele Skandinavien, tog han Norges krone i 1028.
Han har måske også besat den svenske by Sigtuna omkring dette tidspunkt, eftersom mønter blev slået der indikerer at han var konge.
Men narrative optegnelser fra perioden fortæller dog ikke om hans bedrift i området.
Da Knud døde i 1035, tog hans søn Hardeknud over.
Men Hardeknud og resten af hans sønner døde inden for 10 år efter hans død.
Knuds eneste kendte datter døde også, før hun blev kejserinde i Italien. Dermed afsluttes den kongelige arvefølge efter Knud.
Hvis alle af Knuds arvinger ikke var døde 10 år efter hans død, kunne hans union af England og Skandinavien have givet et grundlag for en varig union mellem disse to dele af Europa.

Comments

Hide