Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Bornholm ligger i Østersøen på Danmarks østlige side.
Dens strategiske beliggenhed i havet har gjort det til et stridspunkt i flere århundreder.
Det meste af tiden har det været en del af Danmark, men tidligere har det også været en del af Sverige og Lübeck.
I øjeblikket er de største industrier på Bornholm kunsthåndværk, herunder keramik, glasproduktion, fiskeri og mejeribrug.
I løbet af sommeren er turisme også en stor industri.
Historien om øen daterer tilbage til det 9 århundrede, og kampene om kontrollen af øen har varet det meste af dens historie.
Det blev en del af Danmark i det 9. århundrede efter konsolideringen af en række små, tidligere separate høvdingedømmer.
Kontrollen over Bornholm vakte store uoverensstemmelser mellem den danske krone og bispen i Lund, da begge kæmpede for kontrol over denne strategiske position i Østersøen.
Øens første fæstning var Gamleborg, selv om det blev erstattet af fæstningen Lilleborg i 1150.
100 år senere byggede ærkebiskoppen i området, Hammershus, et privat fort på den anden side af Bornholm.
Det var fra denne fæstning, at en militærkampagne erobrede resten af øen.
Forskellige parter fortsatte kampen over ejerskabet af øen i de næste to århundreder.
Øen var også af strategisk betydning i Anden Verdenskrig, da de sovjetiske tropper besatte øen.

Comments

Hide