Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hardeknud regerede i Danmark mellem 1035 og 1042 og i England mellem 1040 og 1042.
Han var Englands sidste danske konge, og han kæmpede for at holde på landet, som hans far, Kong Knud den Store, havde regeret.
Knud regerede i Danmark, England og Norge, men ved hans død tog Magnus I Norge, mens Harald Harefod tog England.
Hardeknud tog over England, da Harold Harefoot, hans halvbror, døde. Efter Hardeknuds død i 1042 tog Magnus også over Danmark.
Da Hardeknud kom til tronen i Danmark i 1035, var han kendt som Knud III.
På tidspunktet forhindrede problemer i Danmark ham fra at tage til England, så han indvilgede i at Harold Harefoot skulle være sin regent, selv om de fleste i England betragtede Harold som værende deres konge, da Hardeknud ikke besøgte England.
Da han endelig sejlede til England i 1039 for at invadere landet og tage det fra Harold, lod han være, da han fandt at Harold var syg og tæt på døden.
Efter Harolds død, blev han inviteret til at tage tronen i England, selv om dette gik han ind med en militær styrke som sikkerhed vis nu en opstand skulle finde sted.
Historiske beretninger, om hvad der skete under Hardeknuds regeringstid, er lidt tvivlsomme og ser ud til at have nogle konflikter.
På grund af uklare detaljer har historikere fortolket dem på forskellige måder.
De fleste oplysninger fra hans tid foreslår dog, at han ikke var særlig vellidt, og at han ikke gjorde noget, der var særlig kongeligt.
Hans mor Emma spillede tilsyneladende en stor rolle i hans forsøg på at få Englands trone.

Comments

Hide