Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Valdemar IV regerede i Danmark mellem 1340 og 1375 og krediteres med at genoprette en nation, der var blevet brudt i stykker efter faderens død.
Han var 20 år gammel, da han kom til tronen, selv om han var Christoffer II’s yngste søn.
Efter at være blevet besejret i et oprør var hans far forvist til Louis IV’s hof, som var en tysk-romersk kejser i den tyske delstat Bayern.
Valdemar tilbragte det meste af hans yngre liv i dette hof, og var vidne til hans fars død og hans ældre brødre, der blev dræbt af Holsteinerne.Han blev udråbt til Danmarks konge, efter Grev Gerhard III blev myrdet.
Han blev gift med Helvig, der var datter af Erik II, hertug af Sønderjylland.
Med den ejendom dette bryllup bragte samt det som det der var efterladt efter hans far, så havde kontrol over omkring 25 procent af Jylland nord for Kongeåen.
Adelen fik ham dog ikke til at underskrive en traktat, som hans far havde gjort, muligvis fordi de ikke troede, at han ville skabe problemer for dem.
Det gjorde han dog.
Mens hans far regerede Danmark, gik nationen konkurs og endte op med at blive udsat som pant i forskellige størrelser.
Valdemar arbejdede på at tilbagebetale gælden, således at landet kunne genvindes.
Han begyndte ved hjælp af de penge, som han havde fra sit ægteskab med Helvig.
Derefter beskattede han beboerne i sit land nord for Kongeåen og brugte pengene til at afbetale gælden på resten af Jyllands sydlige område.
Gennem en kombination af slag og afbetalinger fik Valdemar gradvist resten af de danske landområder tilbage og blev den første danske konge til at regere over København.

Comments

Hide