Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Danske Kong Christian IV blev født i 1577 på Frederiksborg Slot og regerede fra 1588 indtil sin død i 1648.
Han har den længste regeringstid af enhver monark i Danmark og forblev på tronen i næsten 60 år.
Han er måske en af danskernes mest ambitiøse og proaktive konger, da han indledte adskillige projekter og reformer i landet.
På grund af at han steg til tronen i en alder af 11, da hans far døde, fungerede Rigsrådet og Niels Kaas som hans forvaltere, indtil han var gammel nok.Christian IV beordrede opførelsen af mange nye fæstninger og øgede størrelsen af den danske flåde fra 22 til 60 fartøjer.
Han designede selv mange af de nye skibe.
Han udvidede også den internationale handel, grundlagde flere handelsbyer og støttede konstruktion af fabrikker.
Men trods alle disse reformer var der ikke en øget indtjening, så han begyndte at kigge udenrigs og tog til Grønland og den arktiske region.
Desværre var hans ekspeditioner i vid udstrækning forgæves.
I 1611 startede han en krig mod Sverige for at få kontrol over Østersøen, selv om resultatet af denne krig ikke var afgørende.
Derefter trådte Danmark ind i Trediveårskrigen med Tyskland, selv om en senere alliance med Sverige forhindrede landet i at gribe ind efter de tidlige år.
Flere krige fulgte, inklusive Torstenssonkrigen, hvor Sverige angreb Danmark.
Christian IV blev alvorligt såret i kamp, dog levede han i adskillige år efter krigen.

Comments

Hide