Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Thorvald Stauning var Danmarks første socialdemokratiske statsminister.
Han gjorde tjeneste mellem 1924 og 1926 og derefter igen i 1929, indtil han døde i 1942.
Det var under hans ledelse, at Danmark blev en social velfærdsstat, og selv om mange af hans initiativer ikke skete i hans levetid på grund af nogle ting, der var ude af hans kontrol, anses han for at være en af Danmarks mest beundrede mænd i det 20. århundrede, fordi han ledte nationen igennem nogle af dens mest urolige år.
Noget tyder på, at det var hans lederskab, som standsede de fascistiske og kommunistiske bevægelser, som stoppede Europa i at få et stærkt fodfæste i Danmark.Stauning startede med at arbejde som cigarproducent og blev snart involveret med fagforeningerne.
Mellem 1896 og 1908 ledte han Cigarsorterernes Fagforening.
Mellem 1898 og 1904 redigerede han også Samarbejdet, De Samvirkende Fagforbunds magasin.
Han blev valgt til folketinget i 1906 og blev Socialdemokratiets formand i 1910.
Han beholdt denne stilling i næsten tre årtier.
Han blev statsminister i 1924, og hans ministerråd ses som et større gennembrud i Danmarks historie, fordi det var det første ministerråd, der var helt socialdemokratisk.
Det var også det første ministerråd, hvor en kvinde modtog en stilling som undervisningsminister.
På tidspunktet var Nina Bang også en af de få kvindelige ministre i hele verden.
Ud over at sætte nye rekorder med hans ministerråd, satte Stauning også en anden rekord, da han med held søgte genvalg tre gange – mere end nogen anden dansk politiker.

Comments

Hide