Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Margrethe II blev Danmarks regerende dronning i 1972 efter hendes fars død.
Hun blev født i 1940, en uge efter Nazi-Tyskland invaderede Danmark.
Hun var landets første kvindelige monark siden regeringstiden af Margrethe I, der styrede Skandinavien mellem 1375 og 1412, da området blev forenet under Kalmarunionen.
Selv om hun var født i 1940, modtog hun ikke titlen som den formodede arving, indtil et ændringsforslag til den danske grundlov blev vedtaget i 1953, hvilket gjorde det muligt for kvinder at arve tronen. Kvinder kunne dog kun arve tronen, hvis de ikke havde nogle brødre.
Dette ændringsforslag blev vedtaget, efter hendes far Kong Frederik indså, at han sandsynligvis ikke ville få nogle sønner.
Processen med at implementere ændringsforslaget begyndte i 1947.
Siden er den danske arvefølgelov blevet ændret endnu engang i 2009, så første fødte uanset køn kan arve tronen.
Kong Frederik og hans døtre var meget populære i Danmark, og omkring dette tidspunkt begyndte kvinder at få en mere fremtrædende rolle i Danmark.
For at implementere ændringsforslaget, skulle den godkendes i folketinget to gange i træk, og så skulle den stemmes igen ved en folkeafstemning.
I en alder af 18 modtog Margrethe II et sæde i statsrådet og virkede som formand, da kongen var fraværende.
I 1960'erne rejste hun til udlandet og besøgte USA sammen med Norges og Sveriges prinsesser.
Hun har en bred uddannelse, der spreder sig fra arkæologi, økonomi, filosofi og statskundskab.
Margrethe II giftede sig med Henri de Laborde de Monpezat i 1967, og de har to sønner sammen.
Margethe II er en af de ledende elementer i dansk udenrigspolitik.
Hun har besøgt et utal af landes leder og fungerede som en prominent vært i Danmark. Hun har modtaget diverse ordener og medaljer fra udenlandsk side.
Hun er generelt meget vellidt af det danske folk, da hun opfattes som værende en meget åbensindet person og nede på jorden.
Nu om dage har den kongelige familie ikke nogen egentlig magt, undtagen den indflydelse de har.
Familien er den perfekte representation af den nye danske kernefamlie, med skilsmisse, halvsøskende, sene børnefødsler, begge forældre involveret aktivt i børnenes opdragelse med videre.
Dronningen er den centrale figur i denne familie, og hvert år på hendes fødselsdag samles folk foran hendes hjem for at fejre hende.

Comments

Hide