Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Øresundsbroen spænder over Øresund-strædet, som adskiller Danmark fra Sverige.
Broen har to sæt jernbanespor, som transporterer ca. 8 millioner mennesker over broen hvert år.
Den rummer også fire baner til køretøjer, som yderligere transporterer 6 millioner mennesker over broen hvert år.
Broen blev bygget mellem 1995 og 1999 af den svenske og den danske regering.
Selv om bygningsholdene havde et par tilbageslag, blev broen afsluttet tre planlagt før det var planlagt at den skulle være færdig.
Et af disse tilbageslag involverede opdagelsen af 16 bomber fra Anden Verdenskrig.
Bomberne, der ikke havde eksploderet, blev fundet på havbunden under der, hvor broen var ved at blive bygget.
Den 14. august 1999 mødtes Kronprinsesse Victoria af Sverige og Kronprins Frederik af Danmark på midtpunktet i broens tunnel som en del af en hyldestfest til ære for dens afslutning.
Dog fandt den officielle indvielse af broen ikke sted før den 1. juli 2000. Offentlig trafik begyndte at bruge broen umiddelbart efter indvielsen.
I de tidlige år af broens brug var der ikke meget trafik på grund af de dyre afgifter.
Imidlertid er der kommet mere og mere trafik på broen siden 2005.
Nogle spekulerer, at stigningen i trafikken skyldes lavere huspriser på den svenske side af broen, som har forårsaget flere danskere til at købe huse der og derfor pendler over broen til arbejde.
Dette er muligt, fordi der er ingen grænsekontrol, eftersom begge lande tilhører den Europæiske Union.

Comments

Hide